56.411 Biologinen antropologia

Ihmisen alkuperä ja biologinen kehitys
Antropogenia. Ihmisen evoluutio
Ihmislajin ominaisuudet yleensä. Antropometria
Ihmisen morfologia ja somatologia kehitysopin kannalta
Ihmisrodut ja niiden väliset biologiset erot
Esi-ihmiset. Alkuihmiset. Ihmistä koskeva paleontologia
Ihmisen etologia. Sosiobiologia
Ihmisen käyttäytymisen ja yhteiskuntaelämän kehitys etologiselta tai sosiobiologiselta kannalta
Jos teoksessa on sekä biologista että kulttuuri- tai sosiaaliantropologiaa, annetaan etusija luokalle 49+

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aggressio, sosiobiologia 56.411
Alkuihmiset 56.411
Anatomia, ihmisen evoluutio 56.411
Antropogenia 56.411
Antropologia, biologinen 56.411
Antropologia, fyysinen 56.411
Antropometria 56.411
Biologinen antropologia 56.411
Elimet, ihmisen evoluutio 56.411
Elinoppi, ihmisen evoluutio 56.411
Esi-ihmiset 56.411
Etologia, ihminen 56.411
Evoluutio, ihminen 56.411
Fylogenia, ihminen 56.411
Fysiologia, ihmisen evoluutio 56.411
Fyysinen antropologia 56.411
Ihminen, alkuihminen 56.411
Ihminen, biologinen antropologia 56.411
Ihminen, evoluutio 56.411
Ihminen, lajiominaisuudet 56.411
Ihmisrodut, antropologia 56.411
Kehitysoppi, ihmisen evoluutio 56.411
Kraniologia 56.411
Lajinmuodostus, ihminen 56.411
Morfologia, ihmisen evoluutio 56.411
Muinaisajan ihmiset, alkuihmiset 56.411
Organologia, ihmisen evoluutio 56.411
Paleoantropologia, ihmisen evoluutio 56.411
Paleontologia, ihmisen evoluutio 56.411
Polveutumisoppi, ihminen 56.411
Rodut, antropologia 56.411
Rotututkimus, antropologia 56.411
Somatologia, ihmisen evoluutio 56.411
Sosiobiologia 56.411
Surkastumat, ihmisen evoluutio 56.411
Vaistot, ihmisen etologia 56.411
Vietit, ihmisen etologia 56.411
Atavismi, kehitysoppi 56.41+
Darwinismi 56.41+
Evoluutio 56.41+
Fylogenia 56.41+
Kehitysoppi 56.41+
Lajinmuodostus 56.41+
Luonnonvalinta, kehitysoppi 56.41+
Olemassaolon taistelu, kehitysoppi 56.41+
Polveutumisoppi 56.41+
Rodut, kehitysoppi 56.41+
Sopeutuminen, kehitysoppi 56.41+
Surkastumat, kehitysoppi 56.41+
Valinta, kehitysoppi 56.41+
Heteroosi, perinnöllisyystiede 56.4+
Lamarckismi 56.4+
Mendelismi 56.4+
Mutaatiot 56.4+
Muuntelu, perinnöllisyystiede 56.4+
Sukusiitos, perinnöllisyystiede 56.4+
Meribiologia 56+
Aerobiologia 56+
Biologia 56+
Biologiset tieteet 56+
Biometria 56+
Biorytmiikka, biologia 56+
Biostatistiikka, biologia 56+
Eliöt, biologia 56+
Elävä luonto 56+
Fysiologia, biologia 56+
Fysiologiset rytmit, biologia 56+
Hydrobiologia 56+
Luonnontutkimus, biologiset tieteet 56+
Maaperäbiologia 56+
Plankton 56+
Tekoelämä 56+
Vesibiologia 56+
Yleisbiologia 56+
Bioinformatiikka, biologia 56 - 58+
Elävä luonto 56 - 58+
Luonnontieteet 50 - 58+
Luonnontutkimus 50 - 58+