53.7 Sähköoppi. Magnetismi

Sähköstatiikka. Sähködynamiikka. Sähkökinematiikka
Staattinen sähkö. Sähkökentät. Sähkövirta
Sähkön johtuminen. Vastus. Jännite. Sähköpurkaukset
Magneettiset kentät. Magnetisoituminen. Sähkömagnetismi
Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot yleensä. Vaihtovirta