53.6 Valo-oppi. Säteilyoppi

Valon teoriat. Optiikka
Näkyvä valo. Infrapuna- ja ultraviolettisäteet
Valon eteneminen. Heijastuminen. Taittuminen
Absorptio. Emissio. Interferenssi. Taipuminen
Spektrit. Spektroskopia. Spektrografia
Peilin, prisman ja linssin fysiikka
Polarisaatio. Kahtaistaittuminen
Säteilyenergia. Fotometria. Radiometria
Valosähköilmiö. Loistevalo. Luminenssi
Holografian, laserin ja maserin fysiikka