50.14 Maaperänsuojelu

Maankuoren aineksen suojelu
Elottomien ja eloperäisten maalajien suojelu
Geologisten muodostumien ja kerrostumien suojelu
Harjujen suojelu
Maankäytön aiheuttama eroosio ja maaperän köyhtyminen
Aavikoituminen. Maaperän happamoituminen

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aavikoituminen 50.14
Eloperäiset maalajit, maaperänsuojelu 50.14
Elottomat maalajit, maaperänsuojelu 50.14
Eroosio, maaperänsuojelu 50.14
Geologiset kerrostumat, suojelu 50.14
Geologiset muodostumat, suojelu 50.14
Happamoituminen, maaperä 50.14
Harjut, suojelu 50.14
Hiekkakuopat, maaperänsuojelu 50.14
Maalajit, maaperänsuojelu 50.14
Maankäyttö, maaperänsuojelu 50.14
Maaperä, happamoituminen 50.14
Maaperä, köyhtyminen 50.14
Maaperäekologia, maaperänsuojelu 50.14
Maaperänsuojelu 50.14
Sorakuopat, maaperänsuojelu 50.14
Ennallistaminen, luonnonsuojelu 50.1+
Maailmanloppu, ympäristötuhot 50.1+
Metsien suojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Metsiensuojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Metsänsuojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Napa-alueet, suojelu 50.1+
Soiden suojelu 50.1+
Soidensuojelu 50.1+
Suot, suojelu 50.1+
Tulokaslajit, ympäristöongelmat 50.1+
Vaaratilanteet, ympäristöonnettomuudet 50.1+
Vieraslajit, ympäristöongelmat 50.1+
Ympäristökysymykset 50.1+
Ympäristötalous, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöteknologia 50.1+
Ympäristövaikutukset 50.1+
Äänimaisema, ympäristönsuojelu 50.1+
Ääniympäristö, ympäristönsuojelu 50.1+
Arot, suojelu 50.1+
Avohakkuu, metsien suojelu 50.1+
Biodiversiteetti, luonnonsuojelu 50.1+
Biosfääri, ympäristönsuojelu 50.1+
Biosidit, ympäristönsuojelu 50.1+
Ekologia, ihminen 50.1+
Ekologia, ympäristönsuojelu 50.1+
Ekosysteemit, ympäristönsuojelu 50.1+
Elinympäristöt, ympäristönsuojelu 50.1+
Erämaat, suojelu 50.1+
Hakkuut, metsien suojelu 50.1+
Happamoituminen, ympäristönsuojelu 50.1+
Happosateet 50.1+
Hyönteismyrkyt, ympäristönsuojelu 50.1+
Ihminen, ekologia 50.1+
Jätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Kasvinsuojeluaineet, ympäristönsuojelu 50.1+
Katastrofit, ympäristökatastrofit 50.1+
Kestävä kehitys 50.1+
Koralliriutat, suojelu 50.1+
Kosteikot, suojelu 50.1+
Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu 50.1+
Luonnon saastuminen 50.1+
Luonnon tasapaino, ympäristönsuojelu 50.1+
Luonnonmaisema, suojelu 50.1+
Luonnonsuojelu 50.1+
Luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Luontokeskukset, luonnonsuojelu 50.1+
Maaekosysteemit, suojelu 50.1+
Maisemansuojelu, luonnonmaisema 50.1+
Metsäkuolemat 50.1+
Metsät, suojelu 50.1+
Ojitus, luonnonsuojelu 50.1+
Onnettomuudet, ympäristöonnettomuudet 50.1+
PCB-muovit, ympäristönsuojelu 50.1+
Preeriat, suojelu 50.1+
Raskasmetallit, ympäristöongelmat 50.1+
Ravintoketjut, ympäristömyrkyt 50.1+
Saasteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Saastuminen 50.1+
Sademetsät, suojelu 50.1+
Savannit, suojelu 50.1+
Taiga, suojelu 50.1+
Talousmetsät, metsien suojelu 50.1+
Teollisuusjätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Tundra-alueet, suojelu 50.1+
Uusiutumattomat luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Uusiutuvat luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Vuoristot, suojelu 50.1+
Ydinjätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Ydinonnettomuudet, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöekologia 50.1+
Ympäristökasvatus 50.1+
Ympäristökatastrofit 50.1+
Ympäristömerkinnät 50.1+
Ympäristömyrkyt, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristön saastuminen 50.1+
Ympäristön tila 50.1+
Ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöonnettomuudet 50.1+
Ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristörikokset, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristötieteet 50.1+
Ympäristötutkimus 50.1+
Ympäristövalistus 50.1+
Ympäristövauriot 50.1+

Viittaukset: 1 - 100 / 102

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]