50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

Tähän ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen yleisteokset
Ympäristötieteet, ympäristökysymykset ja ympäristöpolitiikka ympäristönsuojelun kannalta
Ympäristökasvatus. Ympäristövalistus
Ympäristön tilan tutkimus, seuranta, valvonta ja säätely
Ympäristön- ja luonnonsuojelun hallinto. Ympäristötalous ympäristön kannalta
Luonnon tasapaino, ekosysteemit, elinympäristöt ja luonnonvarat luonnon- ja ympäristönsuojelun kannalta
Ihmisen ekologia
Ympäristövauriot. Ympäristökatastrofit
Ympäristömyrkyt. Saasteet. Saastuminen
Happosateiden vaikutukset luontoon
Metsien, soiden ja kosteikkojen suojelu. Metsäkuolemat
Luonnonmaiseman suojelu. Maisemansuojelun yleisteokset
Tähän myös ympäristönsuojelutekniikan yleisteokset
Tiettyyn alaan liittyvä ympäristönsuojelutekniikka luokitetaan alan mukaan
Ympäristöfilosofia ja ekofilosofia yleensä 50.101
Greenpeace ja World Wildlife Fund yleensä 50.106

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Luontosuhde 50.1
Luontosuhde, kaupunkiympäristö 50.1
Maisemansuojelu 50.1
Päästöt 50.1
Rantojensuojelu 50.1
Ympäristönsuojelutekniikka 50.1
Ennallistaminen, luonnonsuojelu 50.1+
Maailmanloppu, ympäristötuhot 50.1+
Metsien suojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Metsiensuojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Metsänsuojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Napa-alueet, suojelu 50.1+
Soiden suojelu 50.1+
Soidensuojelu 50.1+
Suot, suojelu 50.1+
Tulokaslajit, ympäristöongelmat 50.1+
Vaaratilanteet, ympäristöonnettomuudet 50.1+
Vieraslajit, ympäristöongelmat 50.1+
Ympäristökysymykset 50.1+
Ympäristötalous, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöteknologia 50.1+
Ympäristövaikutukset 50.1+
Äänimaisema, ympäristönsuojelu 50.1+
Ääniympäristö, ympäristönsuojelu 50.1+
Arot, suojelu 50.1+
Avohakkuu, metsien suojelu 50.1+
Biodiversiteetti, luonnonsuojelu 50.1+
Biosfääri, ympäristönsuojelu 50.1+
Biosidit, ympäristönsuojelu 50.1+
Ekologia, ihminen 50.1+
Ekologia, ympäristönsuojelu 50.1+
Ekosysteemit, ympäristönsuojelu 50.1+
Elinympäristöt, ympäristönsuojelu 50.1+
Erämaat, suojelu 50.1+
Hakkuut, metsien suojelu 50.1+
Happamoituminen, ympäristönsuojelu 50.1+
Happosateet 50.1+
Hyönteismyrkyt, ympäristönsuojelu 50.1+
Ihminen, ekologia 50.1+
Jätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Kasvinsuojeluaineet, ympäristönsuojelu 50.1+
Katastrofit, ympäristökatastrofit 50.1+
Kestävä kehitys 50.1+
Koralliriutat, suojelu 50.1+
Kosteikot, suojelu 50.1+
Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu 50.1+
Luonnon saastuminen 50.1+
Luonnon tasapaino, ympäristönsuojelu 50.1+
Luonnonmaisema, suojelu 50.1+
Luonnonsuojelu 50.1+
Luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Luontokeskukset, luonnonsuojelu 50.1+
Maaekosysteemit, suojelu 50.1+
Maisemansuojelu, luonnonmaisema 50.1+
Metsäkuolemat 50.1+
Metsät, suojelu 50.1+
Ojitus, luonnonsuojelu 50.1+
Onnettomuudet, ympäristöonnettomuudet 50.1+
PCB-muovit, ympäristönsuojelu 50.1+
Preeriat, suojelu 50.1+
Raskasmetallit, ympäristöongelmat 50.1+
Ravintoketjut, ympäristömyrkyt 50.1+
Saasteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Saastuminen 50.1+
Sademetsät, suojelu 50.1+
Savannit, suojelu 50.1+
Taiga, suojelu 50.1+
Talousmetsät, metsien suojelu 50.1+
Teollisuusjätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Tundra-alueet, suojelu 50.1+
Uusiutumattomat luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Uusiutuvat luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Vuoristot, suojelu 50.1+
Ydinjätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Ydinonnettomuudet, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöekologia 50.1+
Ympäristökasvatus 50.1+
Ympäristökatastrofit 50.1+
Ympäristömerkinnät 50.1+
Ympäristömyrkyt, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristön saastuminen 50.1+
Ympäristön tila 50.1+
Ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöonnettomuudet 50.1+
Ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristörikokset, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristötieteet 50.1+
Ympäristötutkimus 50.1+
Ympäristövalistus 50.1+
Ympäristövauriot 50.1+
Luonnontieteet 50 - 58+
Luonnontutkimus 50 - 58+