Luokkahaku 5+

5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE
50 LUONNONTIETEET
50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
50.11 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
50.12 Ilmansuojelu
50.13 Vesiensuojelu
50.14 Maaperänsuojelu
50.19 Eläinsuojelu
51 MATEMATIIKKA
51.1 Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra
51.2 Geometria
51.3 Analyysi
51.4 Todennäköisyyslaskenta
51.5 Erityiset laskentamenetelmät
51.8 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
52 TÄHTITIEDE. GEODESIA
52.1 Teoreettinen tähtitiede. Taivaanmekaniikka
52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät
52.21 Aurinkokunta
52.3 Tähtitieteelliset kojeet
52.4 Avaruustutkimus. Avaruuslennot
52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus
52.8 Ajanlasku
53 FYSIIKKA
53.1 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
53.11 Suhteellisuusteoria
53.12 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
53.3 Mekaniikka
53.4 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
53.5 Lämpöoppi
53.6 Valo-oppi. Säteilyoppi
53.66 Värioppi
53.7 Sähköoppi. Magnetismi
53.8 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
54 KEMIA
54.1 Teoreettinen ja fysikaalinen kemia
54.2 Epäorgaaninen kemia
54.3 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
54.4 Analyyttinen kemia
54.8 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
55 FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA
55.2 Geologia. Geomorfologia
55.3 Mineralogia. Petrologia. Kristallografia
55.4 Paleontologia
55.5 Meteorologia. Klimatologia
55.6 Hydrologia
56 BIOLOGIA
56.1 Sytologia. Solubiologia
56.2 Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia
56.3 Yleinen mikrobiologia
56.4 Perinnöllisyystiede
56.41 Kehitysoppi. Evoluutio
56.411 Biologinen antropologia
56.8 Luonto-oppaat
56.9 Ekologia. Eliömaantiede
57 KASVITIEDE
57.1 Putkilokasvit
57.11 Puut. Pensaat
57.3 Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet
57.8 Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia
57.9 Kasviekologia. Kasvimaantiede
58 ELÄINTIEDE
58.1 Selkärankaiset
58.11 Nisäkkäät
58.12 Linnut
58.13 Matelijat. Sammakkoeläimet
58.14 Kalat
58.2 Selkärangattomat
58.21 Hyönteiset
58.8 Eläinanatomia. Eläinfysiologia. Eläinmorfologia
58.9 Eläinten elintavat
59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
59.1 Lääketieteellinen biologia
59.11 Ihmisen anatomia
59.12 Ihmisen fysiologia
59.13 Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia
59.2 Yleinen terveydenhoito
59.21 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
59.22 Hoitolaitokset
59.221 Sairaalatekniikka
59.23 Tapaturmantorjunta. Ensiapu
59.24 Sosiaalilääketiede. Ympäristölääketiede
59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ
59.27 Oikeuslääketiede
59.28 Urheilulääketiede
59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito
59.31 Kauneudenhoito. Ulkonäkö
59.32 Kylvyt. Sauna
59.33 Rentoutus. Uni. Unettomuus
59.331 Jooga
59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
59.35 Seksologia
59.4 Hoitomenetelmät
59.41 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
59.411 Akupunktio. Akupainanta. Vyöhyketerapia
59.42 Sairaiden ja vammaisten apuvälineet
59.43 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
59.48 Kirurgia. Leikkaushoito
59.49 Saattohoito
59.5 Elimet. Taudit
59.51 Tartuntataudit
59.511 Sukupuolitaudit
59.52 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
59.53 Sisäelimet. Sisätaudit
59.532 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
59.533 Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit
59.534 Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit
59.535 Ruoansulatuselimet. Ruoansulatuselinten taudit
59.536 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
59.54 Syöpätaudit
59.55 Hermosto. Neurologia
59.56 Psykiatria
59.561 Psyykkiset sairaudet
59.5612 Syömishäiriöt
59.562 Psykoterapia. Mielenterveystyö
59.5622 Psykoanalyysi
59.5623 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
59.5624 Luovuus- ja toimintaterapiat
59.563 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
59.564 Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö
59.565 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
59.567 Päihteiden ja piristeiden käyttö
59.5671 Tupakointi
59.5672 Alkoholismi. Alkoholinkäyttö
59.5673 Narkomania
59.57 Gynekologia
59.571 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys
59.58 Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit
59.59 Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit
59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit
59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit
59.9 Hammaslääketiede

59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ

Tähän yleinen ja eri alojen työterveyshuolto, työlääketiede, ammattitaudit ja työtapaturmat
Tähän myös yleinen opiskelu- ja kouluterveydenhuolto
Melun- ja pölyntorjunta työpaikoilla
Sisäilman laatu työpaikoilla
Työlääketieteeseen liittyvät sosiaalilääketieteelliset ja ympäristöterveydelliset kysymykset
Sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus
Tiettyä tautia koskevat teokset luokitetaan ko. taudin luokkaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Altisteet, työterveys 59.241
Altistuminen, työterveys 59.241
Ammatillinen kuntoutus 59.241
Ammattitaudit 59.241
Fyysinen kunto, työterveys 59.241
Home, sisäilma, työterveys 59.241
Kouluterveydenhoitajan työ 59.241
Kouluterveydenhuolto 59.241
Kuntoutus, ammatillinen 59.241
Kuntoutus, sosiaalinen 59.241
Onnettomuudet, työtapatumantorjunta 59.241
Onnettomuudet, työtapaturmat 59.241
Opiskelijaterveydenhuolto 59.241
Opiskeluterveydenhuolto 59.241
Sosiaalinen kuntoutus 59.241
Suojautuminen, työtapaturmien torjunta 59.241
Suojavarusteet, työtapaturmien torjunta 59.241
Tapaturmantorjunta, työlääketiede 59.241
Tapaturmat, työlääketiede 59.241
Teollisuushygienia 59.241
Teollisuuslääketiede 59.241
Tyky-toiminta 59.241
Työhygienia 59.241
Työhyvinvointi, työlääketiede 59.241
Työkyky 59.241
Työlääketiede 59.241
Työperäiset sairaudet 59.241
Työsuojelu, ammattitaudit 59.241
Työsuojelu, työtapaturmat 59.241
Työtapaturmat 59.241
Työterveyshuolto 59.241
Työterveyslaitos 59.241
Vaaratilanteet, työtapaturmat 59.241
Ilmanlaatu, sisäilma 59.24+
Jaksaminen, työlääketiede 59.24+
Nanohiukkaset, ympäristölääketiede 59.24+
Pienhiukkaset, ympäristölääketiede 59.24+
Talousvesi, ympäristöterveys 59.24+
Työssä jaksaminen, työlääketiede 59.24+
Työssä jatkaminen, työlääketiede 59.24+
Työssäjatkaminen, työlääketiede 59.24+
Vaaratilanteet, ympäristöterveys 59.24+
Veden laatu, ympäristöterveys 59.24+
Ympäristölääketiede 59.24+
Ympäristömelu, meluntorjunta 59.24+
Ympäristöterveys 59.24+
Zoonoosit, ympäristöterveys 59.24+
Ääniympäristö, meluntorjunta 59.24+
Ääniympäristö, ympäristömelu meluntorjunta 59.24+
Asbesti, ympäristöterveys 59.24+
Home, sisäilma, terveysvaikutukset 59.24+
Hygienia, sosiaalilääketiede 59.24+
Hyönteismyrkyt, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Ilmansuojelu, sosiaalilääketiede 59.24+
Kirput, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Kodin tuholaiset 59.24+
Koit, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Laitoshygienia 59.24+
Liikennemelu, ympäristöterveys 59.24+
Luteet, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Meluntorjunta 59.24+
Mikrobiologia, elintarvikehygienia 59.24+
Puhtaanapito, terveyspolitiikka 59.24+
Pölyntorjunta 59.24+
Radioaktiivisuus, ympäristöterveys 59.24+
Saasteet, ympäristöterveys 59.24+
Sisäilman laatu 59.24+
Sosiaaliepidemiologia 59.24+
Sosiaalilääketiede 59.24+
Syöpäläiset 59.24+
Säteilyturvallisuus, ympäristöterveys 59.24+
Teollisuusjätteet, ympäristöterveys 59.24+
Terveydenhoito, sosiaalinen 59.24+
Torakat, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Tuholaistorjunta, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Täit, asunto- ja laitoshygienia 59.24+
Ydinjätteet, ympäristöterveys 59.24+
Ydinonnettomuudet, ympäristöterveys 59.24+
Ympäristöhygienia 59.24+
Ympäristömyrkyt, ympäristöterveys 59.24+
Äänimaisema, meluntorjunta 59.24+
Palvelut, terveyspalvelut 59.2+
Terveyden edistäminen 59.2+
Terveydenhoito 59.2+
Avohoito, sairaanhoito 59.2+
Avosairaanhoito 59.2+
Kansanterveys 59.2+
Kansanterveystiede 59.2+
Kansanterveystyö, terveyspolitiikka 59.2+
Kotihoito, sairaanhoito 59.2+
Kunnallinen terveydenhuolto 59.2+
Laitoshoito, sairaanhoito 59.2+
Omaishoito, sairaiden 59.2+
Sairaanhoitopalvelut 59.2+
Sairastavuus 59.2+
Sotalääketiede 59.2+
Sotilaslääketiede 59.2+
Terveydenhuolto 59.2+
Terveyspalvelut 59.2+
Terveyspolitiikka 59.2+

Viittaukset: 1 - 100 / 110

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]