Luokkahaku 5+

5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE
50 LUONNONTIETEET
50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu
50.11 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet
50.12 Ilmansuojelu
50.13 Vesiensuojelu
50.14 Maaperänsuojelu
50.19 Eläinsuojelu
51 MATEMATIIKKA
51.1 Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra
51.2 Geometria
51.3 Analyysi
51.4 Todennäköisyyslaskenta
51.5 Erityiset laskentamenetelmät
51.8 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä
52 TÄHTITIEDE. GEODESIA
52.1 Teoreettinen tähtitiede. Taivaanmekaniikka
52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät
52.21 Aurinkokunta
52.3 Tähtitieteelliset kojeet
52.4 Avaruustutkimus. Avaruuslennot
52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus
52.8 Ajanlasku
53 FYSIIKKA
53.1 Yleinen ja teoreettinen fysiikka
53.11 Suhteellisuusteoria
53.12 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka
53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka
53.3 Mekaniikka
53.4 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt
53.5 Lämpöoppi
53.6 Valo-oppi. Säteilyoppi
53.66 Värioppi
53.7 Sähköoppi. Magnetismi
53.8 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä
54 KEMIA
54.1 Teoreettinen ja fysikaalinen kemia
54.2 Epäorgaaninen kemia
54.3 Orgaaninen kemia. Muovien kemia
54.4 Analyyttinen kemia
54.8 Kemia harrasteena ja ajanvietteenä
55 FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA
55.2 Geologia. Geomorfologia
55.3 Mineralogia. Petrologia. Kristallografia
55.4 Paleontologia
55.5 Meteorologia. Klimatologia
55.6 Hydrologia
56 BIOLOGIA
56.1 Sytologia. Solubiologia
56.2 Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia
56.3 Yleinen mikrobiologia
56.4 Perinnöllisyystiede
56.41 Kehitysoppi. Evoluutio
56.411 Biologinen antropologia
56.8 Luonto-oppaat
56.9 Ekologia. Eliömaantiede
57 KASVITIEDE
57.1 Putkilokasvit
57.11 Puut. Pensaat
57.3 Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet
57.8 Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia
57.9 Kasviekologia. Kasvimaantiede
58 ELÄINTIEDE
58.1 Selkärankaiset
58.11 Nisäkkäät
58.12 Linnut
58.13 Matelijat. Sammakkoeläimet
58.14 Kalat
58.2 Selkärangattomat
58.21 Hyönteiset
58.8 Eläinanatomia. Eläinfysiologia. Eläinmorfologia
58.9 Eläinten elintavat
59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
59.1 Lääketieteellinen biologia
59.11 Ihmisen anatomia
59.12 Ihmisen fysiologia
59.13 Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia
59.2 Yleinen terveydenhoito
59.21 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta
59.22 Hoitolaitokset
59.221 Sairaalatekniikka
59.23 Tapaturmantorjunta. Ensiapu
59.24 Sosiaalilääketiede. Ympäristölääketiede
59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ
59.27 Oikeuslääketiede
59.28 Urheilulääketiede
59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito
59.31 Kauneudenhoito. Ulkonäkö
59.32 Kylvyt. Sauna
59.33 Rentoutus. Uni. Unettomuus
59.331 Jooga
59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot
59.35 Seksologia
59.4 Hoitomenetelmät
59.41 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot
59.411 Akupunktio. Akupainanta. Vyöhyketerapia
59.42 Sairaiden ja vammaisten apuvälineet
59.43 Lääkehoito. Lääkeaineoppi
59.48 Kirurgia. Leikkaushoito
59.49 Saattohoito
59.5 Elimet. Taudit
59.51 Tartuntataudit
59.511 Sukupuolitaudit
59.52 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit
59.53 Sisäelimet. Sisätaudit
59.532 Hengityselimet. Hengityselinten taudit
59.533 Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit
59.534 Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit
59.535 Ruoansulatuselimet. Ruoansulatuselinten taudit
59.536 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit
59.54 Syöpätaudit
59.55 Hermosto. Neurologia
59.56 Psykiatria
59.561 Psyykkiset sairaudet
59.5612 Syömishäiriöt
59.562 Psykoterapia. Mielenterveystyö
59.5622 Psykoanalyysi
59.5623 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat
59.5624 Luovuus- ja toimintaterapiat
59.563 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt
59.564 Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö
59.565 Itsemurhat ja niiden ehkäisy
59.567 Päihteiden ja piristeiden käyttö
59.5671 Tupakointi
59.5672 Alkoholismi. Alkoholinkäyttö
59.5673 Narkomania
59.57 Gynekologia
59.571 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys
59.58 Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit
59.59 Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit
59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit
59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit
59.9 Hammaslääketiede

56.9 Ekologia. Eliömaantiede

Ekologian ja eliömaantieteen yleisteokset, jotka koskevat sekä eläimiä että kasveja
Eliöiden suhde ympäristöönsä
Populaatioekologia. Energiaekologia
Ravintoketjut. Biogeokemialliset kierrot
Symbioosi. Parasitismi
Vuodenaikojen vaikutus luontoon
Maaekosysteemit. Maaperäekologia
Vesiekosysteemit Vesiekologia. Planktonekologia
Tähän myös yleisteokset, jotka kuvailevat eri elinympäristöjen tai eliömaantieteellisten alueiden luontoa ja joita ei ole tarkoitettu luonto-oppaiksi tai lajinmääritysoppaiksi
Tähän aavikoiden, arojen, kulttuuriympäristöjen, merien, metsien, napa- ja tundra-alueiden, savannien, soiden, vesistöjen ja vuoristojen ekologia ja luonto yleensä

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aavikot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Arot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Biodiversiteetti, ekologia 56.9
Biogeografia 56.9
Biogeokemialliset kierrot 56.9
Biosfääri, ekologia 56.9
Biotooppi 56.9
Ekologia 56.9
Ekosysteemit, ekologia 56.9
Elinympäristöt, ekologia 56.9
Eliömaantiede 56.9
Eliöyhteisöt 56.9
Energiaekologia 56.9
Habitaatti 56.9
Hajottajat, ravintoketjut 56.9
Joet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Järvet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Koralliriutat, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Kosteikot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Kulttuuriympäristöt, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Kuluttajat, ravintoketjut 56.9
Laguunit, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Loiset, biologia 56.9
Luolat, ekologia 56.9
Luonnon monimuotoisuus, ekologia 56.9
Luonnon tasapaino, ekologia 56.9
Luontotyypit 56.9
Maaekosysteemit 56.9
Maantiede, eliömaantiede 56.9
Maaperäekologia 56.9
Meret, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Meriekologia 56.9
Metsäekologia 56.9
Metsäpalot, metsäekologia 56.9
Metsät, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Mimikry, ekologia 56.9
Napa-alueet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Parasitismi, ekologia 56.9
Parasitologia, biologia 56.9
Petoeläimet, ravintoketjut 56.9
Planktonekologia 56.9
Populaatioekologia 56.9
Preeriat, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Purot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Ravintoketjut, ekologia 56.9
Sademetsät, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Savannit, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Sisävedet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Soistuminen, ekologia 56.9
Suot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Symbioosi, ekologia 56.9
Taiga, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Tulokaslajit, ekologia 56.9
Tundra-alueet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Tuottajat, ravintoketjut 56.9
Valtameret, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vedet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vesiekologia 56.9
Vesiekosysteemit 56.9
Vesistöt, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vieraslajit, ekologia 56.9
Virtaavat vedet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vuodenajat, ekologia 56.9
Vuoristot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Meribiologia 56+
Aerobiologia 56+
Biologia 56+
Biologiset tieteet 56+
Biometria 56+
Biorytmiikka, biologia 56+
Biostatistiikka, biologia 56+
Eliöt, biologia 56+
Elävä luonto 56+
Fysiologia, biologia 56+
Fysiologiset rytmit, biologia 56+
Hydrobiologia 56+
Luonnontutkimus, biologiset tieteet 56+
Maaperäbiologia 56+
Plankton 56+
Tekoelämä 56+
Vesibiologia 56+
Yleisbiologia 56+
Bioinformatiikka, biologia 56 - 58+
Elävä luonto 56 - 58+
Luonnontieteet 50 - 58+
Luonnontutkimus 50 - 58+