39.7 Sotilaskoulutus

Varusmieskoulutus. Kertausharjoitukset
Reservinupseeri-, aliupseeri- ja upseerikoulut ja -koulutus
Kadettikoulut. Maanpuolustuskorkeakoulu

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aliupseerikoulut 39.7
Aliupseerikoulutus 39.7
Kadettikoulut 39.7
Kertausharjoitukset, sotilaskoulutus 39.7
Maanpuolustuskorkeakoulu 39.7
Reservinupseerikoulut 39.7
Reservinupseerikoulutus 39.7
Sotakorkeakoulu 39.7
Sotakoulut 39.7
Sotilaskoulutus 39.7
Toimiupseerikoulutus 39.7
Upseerikoulut 39.7
Upseerikoulutus 39.7
Varusmieskoulutus 39.7
Huoltovarmuus 39+
Informaatiosodankäynti 39+
Kiusaaminen, armeija 39+
Kriisivalmius, maanpuolustus 39+
Kyberturvallisuus 39+
Meripuolustus 39+
Operaatiot, sotilaallinen strategia ja taktiikka 39+
Propaganda, sotapropaganda 39+
Puolustuslaitos 39+
Puolustusvoimat 39+
Sotapropaganda 39+
Sotilasoperaatiot, strategia ja taktiikka 39+
Valmiussuunnittelu, maanpuolustus 39+
Varuskunnat 39+
Armeijan sosiologia 39+
Armeijat 39+
Aselajit 39+
Asevelvollisuus 39+
Joukko-osastot, puolustusvoimat 39+
Kotirintama, maanpuolustus 39+
Kotirintama, siviiliväestön asema sodassa 39+
Kriisinhallinta, sotilaalliset toimet 39+
Kutsunnat 39+
Liikekannallepano 39+
Linnoitustaito 39+
Maanpuolustus 39+
Psykologinen sodankäynti 39+
Puolustushallinto 39+
Puolustuspolitiikka 39+
Rauhanturvajoukot, YK 39+
Simputus, armeija 39+
Sota-aika, maanpuolustus 39+
Sotalaitos 39+
Sotapoliisi 39+
Sotarikollisuus 39+
Sotataito 39+
Sotatiede 39+
Sotavangit 39+
Sotaveteraanit 39+
Sotaväki 39+
Sotilashallinto 39+
Sotilasmaantiede 39+
Sotilaspsykologia 39+
Sotilastukikohdat 39+
Strategia, sotataito 39+
Taktiikka, sotataito 39+
Vapaaehtoinen maanpuolustus 39+
Yhdistyneet Kansakunnat, rauhanturvajoukot 39+
YK, rauhanturvajoukot 39+