39 MAANPUOLUSTUS

Tähän eri maiden harjoittamaa puolustuspolitiikkaa ja maanpuolustusta sekä niiden armeijoita koskevat yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin sotataito ja sotatiede sekä strategia ja taktiikka
Tähän ja alaluokkiin myös puolustuslaitos, sotilas- hallinto, sotapoliisi, asevelvollisuus, kutsunnat, liikekannallepano ja vapaaehtoinen maanpuolustus
Tähän ja alaluokkiin myös armeijan sosiologia
Tähän ja alaluokkiin myös sotilaspsykologia ja psykologinen sodankäynti
Tähän ja alaluokkiin myös sotaveteraanit, sotavangit, kotirintama ja siviiliväestön asema sodassa
Tähän ja alaluokkiin myös sotarikollisuus
Tähän ja alaluokkiin myös rauhanturvajoukot
Suojeluskunta- ja lottajärjestöt 39.06
Sotataidon, sotatieteen ja eri maiden puolustuslaitosten historia yleensä 39.09