38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

Tähän ja alaluokkiin aikuiskoulutuksen, aikuiskasvatuksen, aikuisopetuksen, uudelleenkoulutuksen, jatkuvan koulutuksen ja elinikäisen koulutuksen yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin yleissivistävä aikuiskoulutus
Tähän ja alaluokkiin myös setlementtityö
Tähän ja alaluokkiin myös vapaa sivistystyö
Tähän ja alaluokkiin myös opettajan työ aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön kannalta yleensä
Tutkintoon, ammattipätevyyteen tai yliopisto- tai korkeakouluarvosanaan tähtäävä aikuiskoulutus sijoitetaan oppilaitoksen tai tutkinnon mukaiseen luokkaan
Tähän musiikkia koskeva aikuiskoulutus sekä vapaa sivistys- ja kulttuuritoiminta. Muiden erikoisalojen aikuiskoulutus ja vapaa sivistys- ja kulttuuritoiminta luokitetaan alan mukaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Vapaaopistot 38.6
Musiikkiopistot, aikuiskoulutus 38.6+
Musiikkioppilaitokset, aikuiskoulutus 38.6+
Opettajat, aikuiskoulutus 38.6+
Opiskelumotivaatio, aikuiskoulutus 38.6+
Oppiminen, elinikäinen oppiminen 38.6+
Taidekoulut, aikuiskoulutus 38.6+
Taideoppilaitokset, aikuiskoulutus 38.6+
Aikuiskasvatus 38.6+
Aikuiskoulutus 38.6+
Aikuisopetus 38.6+
Aikuispedagogiikka 38.6+
Ammatillinen kehitys, aikuiskoulutus 38.6+
Ammattitaito, aikuiskoulutus 38.6+
Elinikäinen koulutus 38.6+
Harjoittelu, aikuiskoulutus 38.6+
Jatkokoulutus 38.6+
Jatkuva koulutus 38.6+
Kansansivistystyö 38.6+
Koulutuspolitiikka, aikuiskoulutus 38.6+
Luentotoiminta, vapaa sivistystyö 38.6+
Opiskelu ulkomailla, aikuiskoulutus 38.6+
Opiskelu, aikuiskoulutus 38.6+
Oppilaitokset, aikuiskoulutus 38.6+
Setlementtityö 38.6+
Työharjoittelu, aikuiskoulutus 38.6+
Työllistämiskoulutus, aikuiskoulutus 38.6+
Täydennyskoulutus 38.6+
Uudelleenkoulutus 38.6+
Vapaa kansansivistystyö 38.6+
Vapaa sivistystyö 38.6+
Eettinen kasvatus 38+
Kannustus, kasvatus 38+
Kansalaiskasvatus 38+
Kasvatus 38+
Konservatoriot 38+
Opinto-ohjaajan työ 38+
Opinto-ohjaus 38+
Oppimisympäristö 38+
Palvelut, koulutuspalvelut 38+
Työssä oppiminen, koulutus 38+
Työssäoppiminen, koulutus 38+
Empatiakasvatus 38+
Harjoittelu, opiskelu 38+
Koulutustarve 38+
Luovuuskasvatus 38+
Opintojen rahoitus 38+
Opintolainat 38+
Opintotuki 38+
Opiskelijavaihto 38+
Opiskelu ulkomailla 38+
Syrjäytyminen, koulutuspolitiikka 38+
Työharjoittelu, opiskelu 38+
Työhönsijoittuminen, oppilaitokset 38+
Virikekasvatus 38+
Yhteisökasvatus 38+