38.3 Opiskelutekniikka

Tähän opiskelutekniikka oppilaitoksesta ja oppiaineesta riippumatta
Lukemisen tekniikka. Pikaluku
Tähän myös opiskelijoille tarkoitetut tutkielmien laatimisoppaat
Jos teoksessa on sekä opiskelutekniikkaa että tiedeoppia, annetaan etusija luokalle 38.3