37.233 Vammaispalvelut

Vammaisuus ja vammaisena eläminen yleensä
Vammaisten koti- ja laitoshoito yleensä
Vammaisten kodinhoitoapu ja kotipalvelu
Vammaisten päivähoito
Aisti- ja liikuntavammaisten huolto
Invalidihuolto. Sotainvalidihuolto
Kehitysvammaisten huolto
Tähän myös vammaisten lasten huolto
Jos teos koskee vammaisia useista eri näkökulmista, annetaan etusija luokalle 37.233
Jos teos koskee sekä kehitysvammaisten huoltoa että opetusta, annetaan etusija luokalle 38.555

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aistivammaiset, sosiaalihuolto 37.233
CP-vammaiset, sosiaalihuolto 37.233
CP-vammaisuus, sosiaalihuolto 37.233
Downin syndrooma, sosiaalihuolto 37.233
Invalidit, sosiaalihuolto 37.233
Kehitysvammaiset 37.233
Kehitysvammaiset, sosiaalihuolto 37.233
Kotihoidon tuki, vammaiset 37.233
Kotihoito, vammaiset 37.233
Kuulovammaiset 37.233
Kuulovammaiset, sosiaalihuolto 37.233
Laitoshoito, vammaiset 37.233
Liikuntavammaiset 37.233
Liikuntavammaiset, sosiaalihuolto 37.233
Lyhytkasvuiset, vammaishuolto 37.233
Monivammaisuus 37.233
Näkövammaiset 37.233
Näkövammaiset, sosiaalihuolto 37.233
Omaishoito, vammaisten 37.233
Päivähoito, vammaiset 37.233
Sokeat, sosiaalihuolto 37.233
Sotainvalidihuolto 37.233
Sotavammaiset, sosiaalihuolto 37.233
Vammaisena eläminen 37.233
Vammaiset 37.233
Vammaiset, asema yhteiskunnassa 37.233
Vammaiset, huolto 37.233
Vammaiset, kodinhoitoapu 37.233
Vammaiset, kotihoito 37.233
Vammaiset, kotipalvelu 37.233
Vammaiset, laitoshoito 37.233
Vammaiset, päivähoito 37.233
Vammaiset, sosiaalihuolto 37.233
Vammaishuolto 37.233
Vammaisten asema 37.233
Vammaisten huolto 37.233
Vammaisten lasten huolto 37.233
Vammaisuus 37.233
Aikuishuolto 37.23+
Aikuissosiaalityö 37.23+
Ateriapalvelut, sosiaalipalvelut 37.23+
Auttaminen, sosiaalihuolto 37.23+
Auttamistyö, sosiaalihuolto 37.23+
Avustustoiminta, sosiaalihuolto 37.23+
Hoivatyö, sosiaalipalvelut 37.23+
Palveluasuminen 37.23+
Palveluasunnot, palveluasuminen 37.23+
Palvelutalot, palveluasuminen 37.23+
Ruokapalvelut, sosiaalipalvelut 37.23+
Avohoito, sosiaalipolitiikka 37.23+
Hoivayritykset 37.23+
Huoltolaitokset, sosiaalipolitiikka 37.23+
Kodinhoitajan työ 37.23+
Kodinhoitoapu 37.23+
Kotiavustajan työ 37.23+
Kotihoito, sosiaalipolitiikka 37.23+
Kotipalvelu 37.23+
Lomakodit 37.23+
Rintamamiehet, sosiaalihuolto 37.23+
Sosiaalihuolto 37.23+
Sosiaalinen huoltotyö 37.23+
Sosiaalipalvelut 37.23+
Sotaveteraanit, sosiaalihuolto 37.23+
Turvapuhelimet, sosiaalipalvelut 37.23+
Pakolaishuolto 37.2+
Sosiaaliturvapolitiikka 37.2+
Sosiaalityö 37.2+
Sosiaalityöntekijän työ 37.2+
Auttaminen 37+
Auttamistyö 37+
Avustustoiminta 37+
Esteettömyys, sosiaalipolitiikka 37+
Huoltosuhde, sosiaalipolitiikka 37+
Huono-osaisuus, sosiaalipolitiikka 37+
Hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka 37+
Köyhäinhoito 37+
Motivoiva keskustelu, sosiaalityö 37+
Oma-apuryhmät, sosiaalipolitiikka 37+
Palvelut, sosiaalipalvelut 37+
Perhehoito, sosiaalihuolto 37+
Vertaisryhmät, sosiaalipolitiikka 37+
Vertaistuki, sosiaalipolitiikka 37+
Yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka 37+
Hyvinvointiyhteiskunta, sosiaalipolitiikka 37+
Köyhyys, sosiaalipolitiikka 37+
Laitoshoito, sosiaalipolitiikka 37+
Laitoshuolto, sosiaalipolitiikka 37+
Sosiaali- ja terveyshallinto 37+
Syrjäytyminen, sosiaalipolitiikka 37+