35.48 Kuntien yhteistoiminta

Kuntien yhteistoimintaa koskevat yleisteokset
Kuntaliitokset. Kuntainliitot
Kunnalliset keskusjärjestöt
Pääkaupunkiseudun YTV
Kuntien yhteistoiminta tietyn yhteiskunnallisen kysymyksen osalta luokitetaan alan mukaan