35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto

Tähän kunnallis- tai paikallishallinnon organisaatiota, byrokratiaa, hallintoelimiä tai palveluja koskevat yleisteokset
Kuntasuunnittelu. Kuntamuodot
Kunnallispolitiikka. Kunnallisvaalit
Kunnanvaltuustot. Kunnanhallitukset. Lautakunnat
Lähidemokratia. Kunnanosavaltuustot
Teokset, jotka koskevat kunnallishallinnon piiriin kuuluvia erikoisaloja, luokitetaan alan mukaan
Yleiset kunnalliset kausijulkaisut sekä kuntasuunnitelmat 35.405
Kunnalliskalenterit 35.4053