34 ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA

Tähän aluesuunnittelun ja aluepolitiikan yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin myös maapolitiikka sekä maanomistusolot ja maanhankinta aluesuunnittelun ja aluepolitiikan kannalta
Tähän ja alaluokkiin myös kaavoitus
Tähän ja alaluokkiin myös ympäristöpolitiikka sekä palvelut ja palvelutarpeet aluesuunnittelun ja aluepolitiikan kannalta
Tähän ja alaluokkiin myös asutuspolitiikka
Tähän ja alaluokkiin myös suunnittelumaantiede ja aluetiede sekä keskus- ja vaikutusaluejärjestelmät
Jos teos koskee jotakin tiettyä yhteiskunnallista kysymystä aluesuunnittelun tai aluepolitiikan kannalta, annetaan etusija alan mukaiselle luokalle
Jos teoksessa on sekä aluesuunnittelua tai aluepolitiikkaa että arkkitehtuuria, annetaan etusija luokalle 34+