33.31 Perhe- ja holhousoikeus

Avioliittoa, avoliittoa ja rekisteröityä parisuhdetta sekä avioeroa koskeva lainsäädäntö
Lapsen asemaa koskeva lainsäädäntö
Isyys-, ottolapsi-, elatus- ja lapsenhuoltolainsäädäntö
Tähän myös nimilainsäädäntö