33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus

Hallintomenettelylaki. Korkein hallinto-oikeus
Finanssioikeus
Lupalainsäädäntö yleensä
Yhdistymisvapautta koskeva lainsäädäntö
Asiakirjain julkisuus. Henkilörekisterilaki
Intimiteetti- ja tietosuojaa koskeva lainsäädäntö
Informaatio-oikeus. Viestintäoikeus
Tietoliikennelainsäädäntö yleensä
Joukkotiedotusta koskeva lainsäädäntö
Kielilainsäädäntö. Tasa-arvolaki
Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö. Poikkeusajan lait
Puolustuslaitosta koskeva lainsäädäntö
Ulkomaalaisoikeus. Pakolaisoikeus
Palo- ja pelastuslainsäädäntö
Aluelainsäädäntö. Aluepoliittinen lainsäädäntö
Tähän ja alaluokkiin myös hallinto-oikeudellinen lainkäyttö

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aluelainsäädäntö 33.2
Aluepoliittinen lainsäädäntö 33.2
Arkistot, lainsäädäntö 33.2
Aseet, lainsäädäntö 33.2
Asevelvollisuuslainsäädäntö 33.2
Asiakirjain julkisuus 33.2
Atk, lainsäädäntö 33.2
Atk-oikeus 33.2
Avoin lähdekoodi, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Avoin verkkojulkaiseminen, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Finanssioikeus 33.2
Hallintomenettelylaki 33.2
Henkilörekisterilaki 33.2
Ikärajat, lainsäädäntö 33.2
Informaatio-oikeus 33.2
Intimiteettisuojalainsäädäntö 33.2
Joukkoviestintä, lainsäädäntö 33.2
Julkiset hankinnat, hallinto-oikeus 33.2
Kameravalvonta, lainsäädäntö 33.2
Kielilainsäädäntö 33.2
Kilpailuttaminen, hallinto-oikeus 33.2
Kotipaikka, lainsäädäntö 33.2
Kotirauha, lainsäädäntö 33.2
Kutsunnat, lainsäädäntö 33.2
Lupalainsäädäntö 33.2
Maastakarkotus, hallinto-oikeus 33.2
OA, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Open Access, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Open source, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Painovapaus, lainsäädäntö 33.2
Pakolaisoikeus 33.2
Palolainsäädäntö 33.2
Pelastuslainsäädäntö 33.2
Perinnönjako, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Perinnöt, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Poikkeusajan lait 33.2
Poliisi, lainsäädäntö 33.2
Postilainsäädäntö 33.2
Puhelinsalaisuus, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Puolustusvoimat, lainsäädäntö 33.2
Salassapitovelvollisuus, hallinto-oikeus 33.2
Salassapitovelvollisuus, intimiteettisuojalainsäädäntö 33.2
Sähköinen allekirjoitus, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Sähköinen asiointi, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Sähköinen tunnistaminen, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Tasa-arvolaki 33.2
Tekninen tarkkailu, lainsäädäntö 33.2
Televalvonta, lainsäädäntö 33.2
Tietoliikennelainsäädäntö 33.2
Tietosuoja, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Tietotekniikkaoikeus 33.2
Tietoturva, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Turvallisuuslainsäädäntö 33.2
Turvapaikkaoikeus 33.2
Ulkomaalaisoikeus 33.2
Vaitiolovelvollisuus, hallinto-oikeus 33.2
Vaitiolovelvollisuus, intimiteettisuojalainsäädäntö 33.2
Vapaa koodi, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Vapaa lähdekoodi, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Vapaa verkkojulkaiseminen, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Vapaat ohjelmistot, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Verkkoasiointi, julkis- ja hallinto-oikeus 33.2
Viestintäoikeus 33.2
Yhdistymisvapaus, lainsäädäntö 33.2
Yksilönsuoja, lainsäädäntö 33.2
Yleinen turvallisuus, lainsäädäntö 33.2
Potilaan asema, hallinto-oikeus 33.2+
Hallinto-oikeudellinen lainkäyttö 33.2+
Hallinto-oikeus 33.2+
Julkisoikeus 33.2+
Korkein hallinto-oikeus 33.2+
Lainkäyttö, hallinto-oikeudellinen 33.2+
Esteellisyys, lainsäädäntö 33+
Esteettömyys, lainsäädäntö 33+
EU, direktiivit 33+
Euroopan unioni, direktiivit 33+
jääviys, lainsäädäntö 33+
Lainvalmistelu 33+
Oikeustaloustiede 33+
Säädösvalmistelu 33+
Yritysoikeus 33+
Direktiivit 33+
EU-oikeus 33+
Eurooppaoikeus 33+
Juridiikka 33+
Laillisuuskasvatus 33+
Lainsäädäntö 33+
Lakiesitykset 33+
Lakitiede 33+
Oikeustiede 33+
Sukupolvenvaihdos, lainsäädäntö 33+
Urheiluoikeus 33+