33.1 Kansainvälinen oikeus

Kansainväliset tuomioistuimet
Diplomatia- ja konsulioikeus. Sotalait
Kansainvälisiä järjestöjä koskeva lainsäädäntö
Ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen lainsäädäntö
Tähän myös Ahvenanmaan oikeudellinen asema
Tähän myös kansainvälisen yksityisoikeuden yleisteokset
Kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden erikoisaloja koskevat kysymykset sijoitetaan alan mukaan luokkiin 33.2-33.6+