33 OIKEUSTIEDE

Tähän oikeustieteen ja vertailevan oikeustieteen yleisteokset
Oikeuspolitiikka, oikeussosiologia ja oikeuspsykologia yleensä
Tähän myös Suomen, Euroopan unionin ja muiden maiden oikeusjärjestelmiä, oikeussosiologiaa, oikeuspolitiikkaa ja lainvalmistelua koskevat yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin myös Suomen, Euroopan unionin ja muiden maiden lainsäädäntö
Tähän ja alaluokkiin myös laillisuuskasvatus