32.6 Kansainvälinen yhteistyö

Tähän kansainvälisen kulttuuri- ja tieteellis- teknisen yhteistyön yleisteokset
Tähän myös kansainvälinen yhteistyö tietyn maan, esim. Suomen, kannalta
Kansainvälisyyskasvatus
Ystävyyskaupunki- ja kummikuntatoiminta
Jos teos koskee sekä kansainvälistä yhteistyötä että kansainvälistä politiikkaa, annetaan etusija luokalle 32.5+
Erikoisalojen kansainvälinen yhteistyö luokitetaan alan mukaan
Ystävyysseurat 32.606