32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa

Tähän lasten, nuorten, aikuisten, työikäisten, vanhusten tai eläkeikäisten asemaa eri maissa koskevat yleisteokset
Tähän myös nuorisopolitiikka eri maissa
Tähän myös ihmisoikeudet ja kansalaisen asema eri ikäryhmien kannalta
Ikäryhmien asemaa tietyllä elämänalueella koskevat teokset luokitetaan alan mukaan
Ikäryhmien asema eri maissa historialliselta tai kulttuurihistorialliselta kannalta 32.409