30.15 Perhesosiologia

Tähän eri perhemuotojen sosiologia
Avioliitto. Avoliitto. Rekisteröity parisuhde. Avioero
Suurperheet. Muut perheenomaiset yhteisöt
Yksineläjät. Yksinhuoltajat
Perheenjäsenten asema ja roolit perheessä
Jos teos sopii sekä kulttuurisosiologian, perhesosiologian että sosiaalipsykologian luokkaan, annetaan etusija järjestyksessä: kulttuurisosiologia, perhesosiologia, sosiaalipsykologia
Jos teos koskee sekä perhesosiologiaa että perhepolitiikkaa tai lastensuojelua, annetaan
etusija luokalle 37.4+