30.11 Sosiaaliset järjestelmät

Tähän ja alaluokkiin sosiaalisia järjestelmiä ja rakenteita sekä niiden kehitystä koskevat yleisteokset
Yhteiskuntien, yhteiskuntajärjestelmien ja yhteiskuntaluokkien sosiologia ja kehitys
Sukulaisyhteiskunnat. Orjayhteiskunnat
Feodaaliyhteiskunnat. Kolonialistiset yhteiskunnat
Kapitalistiset yhteiskunnat. Sosialistiset yhteiskunnat
Sosiaalinen kerrostuneisuus. Sosiaalinen liikkuvuus
Kastit. Säädyt. Säätykierto
Porvaristo. Työväestö. Prekariaatti. Talonpojat. Keskiluokka. Yläluokka