30.1 Sosiologia

Tähän sosiologian yleisteokset sekä yleisteokset sosiologian suuntauksista
Tähän ja alaluokkiin myös yleiset sosiologiset yhteiskuntatutkimukset
Jos teos sopii sekä kulttuurisosiologian, perhesosiologian että sosiaalipsykologian luokkaan, annetaan etusija järjestyksessä: kulttuurisosiologia, perhesosiologia, sosiaalipsykologia
Jos teos koskee sekä sosiologiaa että sosiaalipolitiikkaa, annetaan etusija luokalle 37+
Erikoisalojen sosiologia luokitetaan alan mukaan