26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ

Tähän ja alaluokkiin kirkkokunnasta tai kristillisestä yhteisöstä riippumatta kristillinen lähetystyö ja Raamatun levitystyö ei-kristillisillä alueilla tai ei-kristittyjen väestöryhmien keskuudessa
Tähän ja alaluokkiin myös juutalaislähetys
Tähän ja alaluokkiin lähetystyön teologia, menetelmät ja työntekijät sekä heidän koulutuksensa
Jos teoksessa on sekä lähetystyötä että sisälähetystyötä, annetaan etusija luokalle 26+
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 20-26.5 ja 28.1-29.9 yhteydessä