21 USKONNONFILOSOFIA

Tähän yleinen uskonnonfilosofia
Uskonnon filosofinen tarkastelu
Uskonnollinen elämänkatsomus ja sen suhde kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, etiikkaan ja yhteiskuntaelämään
Uskonnonvapaus
Luonnollinen teologia. Mystiikka
Deismi. Teismi. Panteismi. Monoteismi
Ateismi. Vapaa-ajattelu
Jumala, elämä, kuolema, luominen, kaitselmus, hyvä ja paha sekä kärsimys yleisinä uskonnonfilosofisina kysymyksinä
Tietyn uskonnon uskonnonfilosofia luokitetaan ko. uskonnon luokkaan
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 20-26.5 ja 28.1-29.9 yhteydessä