Luokkahaku 2+

2 USKONTO
20 YLEINEN USKONTOTIEDE
20.2 Kristinusko. Teologia
21 USKONNONFILOSOFIA
21.5 Teosofia
21.51 Antroposofia
22 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
22.1 Vanha testamentti
22.11 Vanhan testamentin historialliset kirjat
22.12 Vanhan testamentin runolliset kirjat
22.13 Vanhan testamentin profeetalliset kirjat
22.2 Uusi testamentti
22.21 Evankeliumit
22.22 Apostolien teot. Apostolien kirjeet
22.3 Raamatun henkilöt
23 DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA
23.1 Jumala-käsite. Jumalan toiminta
23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä
23.3 Pelastusoppi
23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen
23.6 Eskatologia
23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset
23.8 Kristillinen etiikka
24 KRISTILLINEN HARTAUSKIRJALLISUUS
24.1 Hartaus
24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus
24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset
24.2 Saarnat. Postillat
24.21 Saarnaoppi. Homiletiikka
24.3 Virret. Hengelliset laulut
24.31 Virsioppi. Hymnologia
25 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
25.2 Sakraaliteologia
25.25 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
25.26 Kirkolliset esineet ja symbolit
25.3 Kristillinen opetus ja kasvatus
25.4 Sielunhoito
25.5 Diakonia. Sisälähetys. Evankelioiminen
26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ
26.1 Aasia
26.2 Afrikka
26.3 Amerikka
26.5 Australia. Oseania
28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
28.1 Roomalaiskatolinen kirkko
28.2 Ortodoksinen kirkko
28.4 Itämaiset kirkot
28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
28.71 Suomen evankelis-luterilainen kirkko
28.7109 Suomen kirkkohistoria
28.714 Suomen herätysliikkeet
28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt
29 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
29.2 Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat
29.3 Antiikin uskonnot ja mytologiat
29.4 Muinaisgermaaniset, muinaisbalttilaiset, muinais- pohjoismaiset, muinaisslaavilaiset ja muinaiskelttiläiset uskonnot ja mytologiat
29.5 Itämaiset uskonnot ja mytologiat
29.51 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
29.52 Intian uskonnot ja mytologiat
29.53 Buddhalaisuus ja sen mytologia
29.6 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
29.7 Islam ja sen mytologia
29.9 Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat

28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt

Anglikaaninen kirkko. Episkopaaliset kirkot
Luterilaiset kirkot. Reformoidut kirkot
Herrnhutilaiset. Kalvinilaiset. Vapaakirkot
Presbyteerit. Kongregationalistit. Puritaanit
Baptistit. Adventistit. Helluntailaiset
Mennoniitit. Metodistit. Kveekarit. Ashram-liike. Pelastusarmeija
Tähän ja alaluokkiin myös protestanttisten kirkkojen herätysliikkeet
Protestanttisten kirkkojen, yhteisöjen ja herätysliikkeiden historia 28.709
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 20-26.5 ja 28.1-29.9 yhteydessä

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Adventismi 28.7
Anglikaaninen kirkko 28.7
Ashram-liike 28.7
Baptismi 28.7
Episkopaaliset kirkot 28.7
Helluntailiike 28.7
Herrnhutilaisuus 28.7
Kalvinilaisuus 28.7
Kongregationalistit 28.7
Kveekarit 28.7
Mennoniitit 28.7
Metodismi 28.7
Pelastusarmeija 28.7
Presbyteerit 28.7
Puritaanit 28.7
Reformoidut kirkot 28.7
Schartaulaisuus 28.7
Tunnustuskirkko 28.7
Vapaakirkot 28.7
Herätysliikkeet, protestanttiset 28.7+
Luterilaiset kirkot 28.7+
Luterilaisuus 28.7+
Pietismi 28.7+
Protestanttiset herätysliikkeet 28.7+
Protestanttiset kirkot 28.7+
Kirkon työntekijät, kristilliset kirkot 28+
Pappiskoulutus, kristilliset kirkot 28+
Pyhiinvaellukset, kristilliset 28+
Arkkipiispan istuimet, kristilliset kirkot 28+
Hallinto, kristilliset kirkot 28+
Herätysliikkeet, kristilliset kirkot 28+
Jeesus-liike 28+
Kirkkohallinto, kristilliset kirkot 28+
Kirkkokunnat 28+
Kirkkososiologia 28+
Kirkolliset laitokset, kristilliset kirkot 28+
Kirkolliset virat, kristilliset kirkot 28+
Kirkolliskokoukset, kristilliset kirkot 28+
Kirkon ja valtion suhde, kristilliset kirkot 28+
Kirkosta eroaminen, kristilliset kirkot 28+
Kirkot, kristilliset 28+
Kristinusko, kirkot 28+
Lahkot, kristilliset 28+
Naispappeus, kristilliset kirkot 28+
Nunnajärjestöt, kristilliset 28+
Papisto, kristilliset kirkot 28+
Piispanistuimet, kristilliset kirkot 28+
Pyhät henkilöt, kristilliset pyhimykset 28+
Seurakunnat, kristilliset kirkot 28+
Veljeskunnat, kristilliset 28+
Virat, kristillisten kirkkojen 28+
Virkateologia, kristilliset kirkot 28+
Uskonnollinen identiteetti, eri uskonnot 28 - 29+