14.11 Havaintopsykologia

Havainnot ja aistimukset psykologian kannalta
Primaarihavaitseminen. Havaitsemaan oppiminen
Havaintojen jäsentäminen ja tiedostaminen
Havaintokynnys. Havaintovirheet ja -harhat
Illuusiot. Hallusinaatiot. Eideettiset ilmiöt
Ympäristön, kokemusten ja oppimisen vaikutukset havaintoihin
Tähän myös hahmopsykologia