17.5 Yleinen estetiikka

Tähän estetiikan yleinen teoria, joka koskee kauneuden ja rumuuden ongelmaa sekä taiteessa, luonnossa että kulttuuriympäristössä
Erikoisalojen estetiikka luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 17-17.5 yhteydessä