17.1 Etiikka. Moraalifilosofia

Etiikka ja moraalifilosofia yleensä
Moraali. Eettiset arvot ja normit
Eettinen ja moraalinen kasvatus
Eettinen arvoteoria. Oikeudenmukaisuusteoria
Yksilö-, sosiaali-, perhe- ja seksuaalietiikka
Ihmissuhteiden etiikka
Elämän kunnioitus ja väkivalta eettisinä kysymyksinä
Egoismi. Altruismi
Tähän myös etiikan teoriat ja suuntaukset,
kuten velvollisuus-, taipumus-, mieliala-, seuraus- ja hyötyetiikka
Eri alojen eettiset kysymykset luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 17-17.5 yhteydessä