16.1 Tietoteoria

Tähän yleinen tietoteoria ja tieto-oppi
Tiedon edellytykset, alkuperä, lähteet, olemus, lajit, rajat, kohteet, varmuus, tehtävät, kritiikki ja arvo tietoteorian kannalta
Tietoteoreettiset suunnat, kuten agnostisismi, irrationalismi, fenomenologia, rationalismi, empirismi, kritisismi, dogmatismi, skeptisismi, positivismi, pragmatismi, strukturalismi, realismi ja subjektivismi
Erikoisalojen tietoteoria luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 16-16.7 yhteydessä