14.61 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia

Lapsen ja nuoren psyykkiset kehitysvaiheet
Varhaislapsuuden ja murrosiän psykologia
Aikuistumisen ja itsenäistymisen psykologia
Tähän myös minäkuvan ja persoonallisuuden muodostuminen
Leikit lapsipsykologian kannalta
Jos lapsi- tai nuorisopsykologinen teos koskee
jotakin psykologian erikoisalaa, annetaan etusija ko. erikoisalan luokalle
Jos teoksessa on sekä lapsi- tai nuorisopsykologiaa että käytännön kasvatusohjeita, annetaan etusija luokalle 38.1
Lapsi- ja nuorisopsykologiset testit 14.6101