14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia

Ajattelu, älykkyys, intuitio, mieltäminen, arvostelukyky ja mielikuvitus sekä lahjakkuuden eri lajit, erikoislahjakkuudet, nerokkuus, luovuus ja luova toiminta psykologian kannalta
Älykkyys- ja lahjakkuustestit ja -tehtävät 14.1301