11.9 Itämainen filosofia

Tähän aikakaudesta riippumatta Intian, Kiinan ja Japanin perinteinen itämainen filosofia
Muotoluokkia 01 ja 09 ei käytetä luokkien 11-11.9 yhteydessä