11.4 Uusimman ajan filosofia

Romantiikan ajan idealismi, positivismi, marxismi, pragmatismi, uuskantilaisuus, irrationalismi ja historismi 1800-luvun loppuun
Fichte, Schlegel, Schleiermacher, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, Engels, Schopenhauer, Comte, Saint-Simon, Mill, Spencer, Kierkegaard, Nietzsche ja heidän aikalaistensa filosofia
Muotoluokkia 01 ja 09 ei käytetä luokkien 11-11.9 yhteydessä