11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia

Valistuksen ajan filosofia. Ensyklopedistit
Rationalismi ja empirismi 1700-luvun loppuun
Cusanus, Hobbes, Descartes, Pascal, Voltaire, Diderot, Leibnitz, Locke, Berkeley, Hume, Kant ja heidän aikalaistensa filosofia
Muotoluokkia 01 ja 09 ei käytetä luokkien 11-11.9 yhteydessä