11.1 Vanhan ajan filosofia

Antiikin Kreikan ja Rooman filosofia
Esisokraattisen, klassisen ja hellenistisen kauden kreikkalainen filosofia
Pythagoralaiset. Atomistit. Sofistit. Platonistit. Stoalaiset. Epikurolaiset. Skeptikot. Uusplatonistit
Muotoluokkia 01 ja 09 ei käytetä luokkien 11-11.9 yhteydessä