11 FILOSOFIA

Tähän filosofian ja filosofian historian yleisteokset, filosofian peruskäsitteet, filosofian perusongelmat sekä johdatukset filosofiaan
Tähän ja alaluokkiin myös eri maiden ja aikakausien filosofian historia
Tähän ja alaluokkiin myös arabialainen ja islamilainen filosofia
Tähän ja alaluokkiin metafyysinen filosofia ja sen erikoiskysymykset, kuten kosmologia ja luonnonfilosofia, ontologia ja olemassaolon metafysiikka, teleologia ja tarkoituksen metafysiikka, metafyysinen antropologia sekä
ihmisen, hengen, sielun, tahdonvapauden, kohtalon, elämän, kuoleman ja Jumala-ongelman metafysiikka
Tähän ja alaluokkiin myös metafysiikan suunnat, kuten monismi, dualismi, pluralismi, idealismi, spiritualismi ja materialismi
Erikoisalojen filosofia luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkia 01 ja 09 ei käytetä luokkien 11-11.9 yhteydessä