02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu

Tietopalvelu kirjastoissa ja informaatiopalvelulaitoksissa
Tiedonhakujärjestelmät ja -menetelmät
Hakuteosten, hakemistojen, tiedostojen ja tietokantojen käyttö tietopalvelussa
Kirjallisuus-, referenssi- ja jäljennepalvelu
Kirjallisuuskatsausten ja tiivistelmien laatiminen tieto- ja informaatiopalvelun kannalta
Käsikirjasto- ja lukusalitoiminta
Tähän myös materiaalityypistä riippumatta kirjastojen erikoiskokoelmia koskeva tieto- ja informaatiopalvelu
Jos teos koskee sekä tiedon hakua että tallennusta, annetaan etusija luokalle 02.32+

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Dokumentaatio, tietopalvelu 02.36
Hakemistot, tietopalvelu 02.36
Hakuteokset, käyttö, tietopalvelu 02.36
Informaatiopalvelu 02.36
Jäljennepalvelu, tietopalvelu 02.36
Kirjallisuuskatsaukset, tietopalvelu 02.36
Kirjallisuuspalvelu, tietopalvelu 02.36
Koulukirjastot, tietopalvelu 02.36
Käsikirjastotoiminta 02.36
Lastenkirjastot, tietopalvelu 02.36
Lukusalitoiminta 02.36
Musiikkia koskeva tieto-ja informaatiopalvelu 02.36
Musiikkikirjastot, tietopalvelu 02.36
Opintosalitoiminta 02.36
Referenssipalvelu, tietopalvelu 02.36
Rekisterit, tiedonhaku, kirjastot 02.36
Tiedonhaku, kirjastot 02.36
Tiedonhakujärjestelmät, informaatiopalvelu 02.36
Tiedonhakujärjestelmät, kirjastonhoito 02.36
Tiedostot, tiedonhaku, kirjastot 02.36
Tietokannat, tiedonhaku, kirjastot 02.36
Tietopalvelu, kirjastot 02.36
Tiivistelmät, tietopalvelu 02.36
Artoteekit, kirjastonhoito 02.3+
Atk-tallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Audiovisuaalinen aineisto, kirjastonhoito 02.3+
AV-aineisto, kirjastonhoito 02.3+
Diakuvat, kirjastonhoito 02.3+
Digitaaliset tallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Elokuvatallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Informaatikon työ 02.3+
Kartoteekit, kirjastonhoito 02.3+
Kirjasto, käyttösäännöt 02.3+
Kirjasto, käytön opastus 02.3+
Kirjastoautotoiminta 02.3+
Kirjaston käytön opetus 02.3+
Kirjastonhoitajan työ 02.3+
Kirjastonhoito 02.3+
Kirjastot, asiakaspalvelu 02.3+
Kirjastot, neuvonta 02.3+
Kirjastotekniikka 02.3+
Kirjastovenetoiminta 02.3+
Kirjastovirkailijan työ 02.3+
Kotiseutukokoelmat, kirjastonhoito 02.3+
Kuvatallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Käsikirjoitukset, kirjastonhoito 02.3+
Käyttömaksut, kirjastot 02.3+
Lehdet, kirjastonhoito 02.3+
Lehtikokoelmat, kirjastonhoito 02.3+
Mikrofilmit, kirjastonhoito 02.3+
Mikrokortit, kirjastonhoito 02.3+
Moniviestimet, kirjastonhoito 02.3+
Optiset levyt, kirjastonhoito 02.3+
Valokuvat, kirjastonhoito 02.3+
Äänitteet, kirjastoaineisto 02.3+
Erikoiskirjastot 02+
Informaatiopalvelulaitokset 02+
Informatiikka 02+
Kirjastoala 02+
Kirjastoala, koulutus 02+
Kirjastolaitos 02+
Kirjastonkäyttötutkimukset 02+
Kirjastopalvelut 02+
Kirjastososiologia 02+
Kirjastot 02+
Kirjastotiede 02+
Kirjastotoimi 02+
Tieteelliset kirjastot 02+
Yksityiset kirjastot 02+
Yleiset kirjastot 02+