Luokkahaku 0+

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS
00 KIRJA-ALA
00.1 Kirjoitus
00.109 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
00.5 Kirjansidonta
00.6 Kustannustoiminta. Kirjakauppa
00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia
01 BIBLIOGRAFIA
01.2 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
01.21 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
01.22 Opinnäyte- ja väitöskirjaluettelot
01.3 Paikallisbibliografiat
01.4 Henkilöbibliografiat
01.5 Erikoisalojen luettelot
01.51 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
01.52 Uskonto
01.53 Yhteiskunta
01.54 Maantiede. Matkat. Kansatiede
01.55 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
01.56 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous Kotitalous. Liiketalous. Liikenne
01.57 Taiteet. Liikunta
01.58 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede
01.59 Historia
01.7 Kirjastojen yhteisluettelot
01.8 Yksittäisten kirjastojen luettelot
02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
02.1 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
02.3 Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka
02.31 Kirjastoautomaatio
02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito
02.321 Sisällönkuvailu
02.323 Luettelointi
02.33 Lainaus
02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
02.38 Laajennettu kirjastotoiminta
02.4 Musiikkikirjastotyö
02.6 Lastenkirjastotyö. Nuortenkirjastotyö
02.64 Koulukirjastotyö
02.7 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
02.8 Yksittäiset kirjastot
03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
04 YLEISET KOKOOMATEOKSET
05 YLEISET KAUSIJULKAISUT
05.1 Aikakauslehdet
05.2 Sarjajulkaisut
05.3 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat
05.4 Sanomalehdet
06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
06.1 Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot
06.2 Museot
06.3 Näyttelyt
06.4 Arkistot
06.5 Kokoukset. Kulttuuritapahtumat
06.6 Apurahat
06.8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
07.01 Kommunikaatioteoria
07.1 Lehdistöoppi
07.2 Radio- ja televisiotoiminta
07.21 Radiotoiminta
07.22 Televisiotoiminta

07.22 Televisiotoiminta

Yleisradioasemien sekä paikallis-, kaapeli- ja satelliittitelevisioasemien televisiotoiminta
Television ohjelmatoiminta ja -politiikka
Television uutistoiminta
Televisiotoimittajan työ
Tele- ja videolehtien toimittaminen
Katselijatutkimukset
Jos teos koskee sekä television ohjelmatoimintaa että televisiotekniikkaa, annetaan etusija luokalle 07.22
Televisio-ohjelmat ja niiden taltioinnit luokitetaan alan mukaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Dokumenttiohjelmat, televisiotoiminta 07.22
Joukkoviestintä, televisio 07.22
Kaapelitelevisio, joukkotiedotus 07.22
Katselijatutkimukset, televisio 07.22
Näkyvyysalueet, televisio 07.22
Ohjelmistonsuunnittelu, televisio 07.22
Paikallistelevisiotoiminta 07.22
Satelliitit, televisiotoiminta 07.22
Satelliittitelevisio, joukkotiedotus 07.22
Televisio 07.22
Televisio, joukkotiedotus 07.22
Televisio, ohjelmatoiminta 07.22
Televisio, uutistoiminta 07.22
Televisioasemat, joukkotiedotus 07.22
Televisiokanavat, joukkotiedotus 07.22
Televisio-ohjelmat, ohjelmapolitiikan tutkimus 07.22
Televisiosatelliitit, joukkotiedotus 07.22
Televisiotoiminta 07.22
Televisiotoimittajan työ 07.22
Toimittajan työ, televisio 07.22
Toimitustyö, televisio 07.22
Video, joukkotiedotus 07.22
Videolehdet, toimittaminen 07.22
Video-ohjelmat, joukkotiedotus 07.22
Yleisradio, televisiotoiminta 07.22
Elektroniset lehdet, toimittaminen 07.2+
Joukkoviestintä, radio ja televisio 07.2+
Puheviestintä, joukkotiedotus 07.2+
Satelliittiviestintä, audiovisuaalinen tekniikka 07.2+
Satelliittiviestintä, joukkotiedotus 07.2+
Informaatiolukutaito 07+
Informaatiomuotoilu 07+
Informaatiosodankäynti, joukkotiedotus 07+
Journalismi 07+
Kirjoittaminen, journalismi 07+
Kriisit, viestintä 07+
Kriisiviestintä 07+
Kuvajournalismi 07+
Kyberturvallisuus, joukkotiedotus 07+
Mediakasvatus 07+
Medialukutaito 07+
Yleisötutkimus, joukkoviestintä 07+
Joukkoviestintä 07+
Julkisen sanan neuvosto 07+
Manipulaatio, joukkotiedotus 07+
Media 07+
Mediakulttuuri, joukkotiedotus 07+
Mediatiede 07+
Sananvapaus, joukkotiedotus 07+
Satelliitit, joukkotiedotus 07+
Sensuuri, joukkotiedotus 07+
Tiedotus, joukkotiedotus 07+
Tiedotusvälineet 07+
Tietoliikenne, joukkotiedotus 07+
Tietoliikennesatelliitit, joukkotiedotus 07+
Tietoliikenneverkot, joukkotiedotus 07+
Tietosuoja, joukkotiedotus 07+
Tietotoimistot 07+
Uusmedia, joukkotiedotus 07+
Uutistoiminta 07+
Uutistoimistot 07+
Uutistoimittajan työ 07+
Uutisvälitys 07+