Luokkahaku 0+

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS
00 KIRJA-ALA
00.1 Kirjoitus
00.109 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
00.5 Kirjansidonta
00.6 Kustannustoiminta. Kirjakauppa
00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia
01 BIBLIOGRAFIA
01.2 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
01.21 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
01.22 Opinnäyte- ja väitöskirjaluettelot
01.3 Paikallisbibliografiat
01.4 Henkilöbibliografiat
01.5 Erikoisalojen luettelot
01.51 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
01.52 Uskonto
01.53 Yhteiskunta
01.54 Maantiede. Matkat. Kansatiede
01.55 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
01.56 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous Kotitalous. Liiketalous. Liikenne
01.57 Taiteet. Liikunta
01.58 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede
01.59 Historia
01.7 Kirjastojen yhteisluettelot
01.8 Yksittäisten kirjastojen luettelot
02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
02.1 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
02.3 Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka
02.31 Kirjastoautomaatio
02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito
02.321 Sisällönkuvailu
02.323 Luettelointi
02.33 Lainaus
02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
02.38 Laajennettu kirjastotoiminta
02.4 Musiikkikirjastotyö
02.6 Lastenkirjastotyö. Nuortenkirjastotyö
02.64 Koulukirjastotyö
02.7 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
02.8 Yksittäiset kirjastot
03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
04 YLEISET KOKOOMATEOKSET
05 YLEISET KAUSIJULKAISUT
05.1 Aikakauslehdet
05.2 Sarjajulkaisut
05.3 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat
05.4 Sanomalehdet
06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
06.1 Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot
06.2 Museot
06.3 Näyttelyt
06.4 Arkistot
06.5 Kokoukset. Kulttuuritapahtumat
06.6 Apurahat
06.8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
07.01 Kommunikaatioteoria
07.1 Lehdistöoppi
07.2 Radio- ja televisiotoiminta
07.21 Radiotoiminta
07.22 Televisiotoiminta

02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito

Tähän materiaalityypistä riippumatta kirjastoaineiston valinta ja hankinta
Hankintatavat. Kirjastoaineiston ylläpito
Ostot. Vaihdot. Lahjat. Vapaakappaleet
Inventoinnit. Poistot. Siirrot. Varastointi
Kirjastoaineiston käyttökuntoon käsittely
Kokoelmien hallinta. Kokoelmien huolto
Kokoelmia koskevien tietojen tallennus
Kirjaston bibliografisten kortistojen, tiedostojen ja tietokantojen rakentaminen ja ylläpito
Kirjaston aakkostus- ja lajittelusäännöt
Tähän myös lastenkirjastoa, koulukirjastoa tai erityisten väestöryhmien kirjastopalveluja koskeva aineiston valinta ja hankinta
Jos teos koskee sekä tiedon tallennusta että hakua, annetaan etusija luokalle 02.32+

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aakkostussäännöt, kirjastonhoito 02.32
Hankinta, kirjastoaineisto 02.32
Hyllyjärjestys, kirjastonhoito 02.32
Inventointi, kirjastoaineisto 02.32
Kirjanvalinta, kirjastonhoito 02.32
Kirjastoaineisto, käyttökuntoon käsittely 02.32
Kirjastoaineisto, valinta ja hankinta 02.32
Kirjastoaineisto, varastointi 02.32
Lahjat, kirjastoaineisto 02.32
Lajittelusäännöt, kirjastonhoito 02.32
Osto-organisaatio, kirjastoaineisto 02.32
Poistot, kirjastoaineisto 02.32
Siirrot, kirjastoaineisto 02.32
Vaihdot, kirjastoaineisto 02.32
Valinta, kirjastoaineisto 02.32
Vapaakappaleet, kirjastoaineisto 02.32
Varastointi, kirjastoaineisto 02.32
Dokumentointi, kirjastoaineisto 02.32+
Kirjastoaineisto, kokoelmien hoito 02.32+
Kokoelmatyö, kirjastot 02.32+
Kortistot, kirjastonhoito 02.32+
Koulukirjastot, kokoelmatyö 02.32+
Lastenkirjastot, kokoelmatyö 02.32+
Metadata, kirjastoaineisto 02.32+
Rekisterit, tiedontallennus, kirjastoain. 02.32+
Tiedontallennusjärjestelmät, kirjastoaineisto 02.32+
Tiedostot, tiedontallennus, kirjastoain. 02.32+
Tietokannat, tiedontallennus, kirjastoain. 02.32+
Artoteekit, kirjastonhoito 02.3+
Atk-tallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Audiovisuaalinen aineisto, kirjastonhoito 02.3+
AV-aineisto, kirjastonhoito 02.3+
Diakuvat, kirjastonhoito 02.3+
Digitaaliset tallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Elokuvatallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Informaatikon työ 02.3+
Kartoteekit, kirjastonhoito 02.3+
Kirjasto, käyttösäännöt 02.3+
Kirjasto, käytön opastus 02.3+
Kirjastoautotoiminta 02.3+
Kirjaston käytön opetus 02.3+
Kirjastonhoitajan työ 02.3+
Kirjastonhoito 02.3+
Kirjastot, asiakaspalvelu 02.3+
Kirjastot, neuvonta 02.3+
Kirjastotekniikka 02.3+
Kirjastovenetoiminta 02.3+
Kirjastovirkailijan työ 02.3+
Kotiseutukokoelmat, kirjastonhoito 02.3+
Kuvatallenteet, kirjastonhoito 02.3+
Käsikirjoitukset, kirjastonhoito 02.3+
Käyttömaksut, kirjastot 02.3+
Lehdet, kirjastonhoito 02.3+
Lehtikokoelmat, kirjastonhoito 02.3+
Mikrofilmit, kirjastonhoito 02.3+
Mikrokortit, kirjastonhoito 02.3+
Moniviestimet, kirjastonhoito 02.3+
Optiset levyt, kirjastonhoito 02.3+
Valokuvat, kirjastonhoito 02.3+
Äänitteet, kirjastoaineisto 02.3+
Erikoiskirjastot 02+
Informaatiopalvelulaitokset 02+
Informatiikka 02+
Kirjastoala 02+
Kirjastoala, koulutus 02+
Kirjastolaitos 02+
Kirjastonkäyttötutkimukset 02+
Kirjastopalvelut 02+
Kirjastososiologia 02+
Kirjastot 02+
Kirjastotiede 02+
Kirjastotoimi 02+
Tieteelliset kirjastot 02+
Yksityiset kirjastot 02+
Yleiset kirjastot 02+