87 KIELITIEDE

Tähän kielitieteen, lingvistiikan ja filologian yleisteokset
Tähän myös yleinen ja vertaileva kielitiede
Kielten ryhmittely. Kielimaantiede
Puhutut ja kirjoitetut kielet
Puhekielet. Murteet. Kirjakielet
Maantieteelliset slangit. Ammattislangit
Tyylioppi ja tyylintutkimus kielitieteen kannalta
Tekstikritiikki. Leksikologia. Terminologia. Leksikografia
Kielisosiologia. Kielipolitiikka. Sosiolingvistiikka
Kielitaito. Kaksi- ja monikielisyys. Selkokieli
Oikeakielisyys. Kielenhuolto
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskevat teokset sijoitetaan ko. kielen tai kieliryhmän luokkaan 88-89+
Kielitieteen ja kielen historia yleensä 87.09

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Anagrammit, kielitiede (ks. myös kielittäin) 87
Kaksikielisyys 87
Kielet, ryhmittely (Ks. myös kielittäin) 87
Kielimaantiede (Ks. myös kielittäin) 87
Kielipolitiikka (Ks. myös kielittäin) 87
Kielisosiologia (Ks. myös kielittäin) 87
Kielitypologia (Ks. myös kielittäin) 87
Leksikografia 87
Monikielisyys 87
Palindromit, kielitiede (ks. myös kielittäin) 87
Sanakirjatyö 87
Sanaleikit, kielitiede (ks. myös kielittäin) 87
Siirtolaisuus, kielipolitiikka (Ks. myös kielittäin) 87
Sosiolingvistiikka (Ks. myös kielittäin) 87
Tekstikritiikki, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87
Terminologia (Ks. myös kielittäin) 87
Ammattikieli (Ks. myös kielittäin) 87+
Slangi (Ks. myös kielittäin) 87+
Ammattislangit (Ks. myös kielittäin) 87+
Filologia (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielenhuolto (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielet, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielitaito (Ks. myös kielittäin) 87+
Kieliteknologia, kielitiede 87+
Kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielitiede, vertaileva (Ks. myös kielittäin) 87+
Kirjakielet (Ks. myös kielittäin) 87+
Kirjallinen viestintä, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Leksikologia (Ks. myös kielittäin) 87+
Lingvistiikka (Ks. myös kielittäin) 87+
Murteet (Ks. myös kielittäin) 87+
Oikeakielisyys (Ks. myös kielittäin) 87+
Puhekielet (Ks. myös kielittäin) 87+
Puheteknologia, kielitiede 87+
Sanasto-oppi (Ks. myös kielittäin) 87+
Selkokieli (Ks. myös kielittäin) 87+
Tietokonelingvistiikka, kielitiede 87+
Tyylioppi, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Vertaileva kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Lukemistot, kielten opiskeluun tarkoitetut 87 - 89+