Luokkahaku 86+

86 KIRJALLISUUSTIEDE
86.01 Kirjallisuuden estetiikka. Runousoppi
86.03 Kirjallisuustieteen hakuteokset. Kirjailijamatrikkelit
86.07 Kaunokirjallisuuden kirjoittaminen ja kääntäminen
86.1 Yleinen kirjallisuudenhistoria
86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus
86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus
86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus
86.14 Kansanrunouden historia ja tutkimus
86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus
86.19 Euroopan kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.192 Vanhan ja keskiajan kirjallisuus
86.193 Uuden ajan kirjallisuus
86.1934 Nykyajan kirjallisuus
86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.21 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus
86.22 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.23 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.24 Muiden itämerensuomalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.25 Muiden suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.251 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.252 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.3 Pohjoismaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.31 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.32 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.33 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.34 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.35 Fäärinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.4 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.43 Friisinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.48 Hollanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.5 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.53 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.54 Australian ja Uuden-Seelannin englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.56 Etelä-Afrikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.6 Romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.61 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.62 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.63 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.633 Amerikan espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.64 Portugalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.65 Romaniankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.67 Muiden romaanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.7 Slaavilaisten ja balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.71 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.72 Ukrainankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus. Valkovenäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.73 Puolankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.74 Tsekinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.75 Slovakinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.76 Eteläslaavilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.761 Bulgariankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.762 Makedoniankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.763 Sloveeninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.764 Serbiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.765 Kroaatinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.766 Bosniankielisen kirjallisuden historia ja tutkimus
86.78 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.781 Latviankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.782 Liettuankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.8 Muiden indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.82 Nykykreikankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.83 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.831 Persiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.832 Kurdinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.84 Albaniankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.88 Kelttiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.9 Muiden kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.91 Turkinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.92 Seemiläisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.922 Hepreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.923 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.93 Haamilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus. Somalinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.94 Tiibetiläis-burmalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.943 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.946 Thainkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.948 Vietnaminkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.95 Japanin- ja koreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.951 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.955 Koreankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.96 Afrikkalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.98 Eskimo- ja intiaanikielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.99 Muiden ei-indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.991 Keinotekoisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus

86 KIRJALLISUUSTIEDE

Tähän kirjallisuustieteen, kirjallisuudentutkimuksen ja kirjallisuusarvostelun yleisteokset
Kirjallisuuden psykologia ja sosiologia
Lukuharrastus. Lukemistutkimukset
Kirjallisuuden asema yhteiskunnassa
Kirjallisuuden sensuuri
Jos teos koskee tiettyä kirjallisuudenlajia, tietyn kielen kirjallisuutta tai tietyn aikakauden kirjallisuutta, annetaan etusija järjestyksessä: kirjallisuudenlaji, kieli, aikakausi
Yksittäisen kirjailijan henkilöhistoria luokitetaan kuitenkin aina ko. kirjailijan käyttämän kielen mukaiseen luokkaan
Jos teos koskee sekä kirjallisuutta että muita taidemuotoja, se sijoitetaan luokkaan 70+
Yleinen kirjallisuudenhistoria 86.1+
Tietyn kirjallisuudenlajin historia ja tutkimus 86.11-86.18
Tietyn aikakauden eurooppalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus 86.19+
Tietyn kielen tai maan kirjallisuuden historia ja tutkimus sekä yksittäisten kirjailijoiden henkilöhistoria 86.2-86.9+
Muotoluokkaa 09 ei käytetä luokkien 86-86.99 yhteydessä