Luokat

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS
00 KIRJA-ALA
00.1 Kirjoitus
00.109 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
00.5 Kirjansidonta
00.6 Kustannustoiminta. Kirjakauppa
00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia
01 BIBLIOGRAFIA
01.2 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
01.21 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
01.22 Opinnäyte- ja väitöskirjaluettelot
01.3 Paikallisbibliografiat
01.4 Henkilöbibliografiat
01.5 Erikoisalojen luettelot
01.51 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
01.52 Uskonto
01.53 Yhteiskunta
01.54 Maantiede. Matkat. Kansatiede
01.55 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
01.56 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous Kotitalous. Liiketalous. Liikenne
01.57 Taiteet. Liikunta
01.58 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede
01.59 Historia
01.7 Kirjastojen yhteisluettelot
01.8 Yksittäisten kirjastojen luettelot
02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
02.1 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
02.3 Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka
02.31 Kirjastoautomaatio
02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito
02.321 Sisällönkuvailu
02.323 Luettelointi
02.33 Lainaus
02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
02.38 Laajennettu kirjastotoiminta
02.4 Musiikkikirjastotyö
02.6 Lastenkirjastotyö. Nuortenkirjastotyö
02.64 Koulukirjastotyö
02.7 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
02.8 Yksittäiset kirjastot
03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
04 YLEISET KOKOOMATEOKSET
05 YLEISET KAUSIJULKAISUT
05.1 Aikakauslehdet
05.2 Sarjajulkaisut
05.3 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat
05.4 Sanomalehdet
06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
06.1 Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot
06.2 Museot
06.3 Näyttelyt
06.4 Arkistot
06.5 Kokoukset. Kulttuuritapahtumat
06.6 Apurahat
06.8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
07.01 Kommunikaatioteoria
07.1 Lehdistöoppi
07.2 Radio- ja televisiotoiminta
07.21 Radiotoiminta
07.22 Televisiotoiminta
1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO
10 YLEISTEOKSET
10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
11 FILOSOFIA
11.1 Vanhan ajan filosofia
11.2 Keskiajan filosofia
11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
11.4 Uusimman ajan filosofia
11.5 Nykyajan filosofia
11.9 Itämainen filosofia
12 LOGIIKKA
14 PSYKOLOGIA
14.01 Psykologian teoria, filosofia ja tutkimusmenetelmät
14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot
14.11 Havaintopsykologia
14.12 Oppimisen psykologia
14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia
14.14 Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia
14.141 Käsialantutkimus
14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot
14.4 Persoonallisuuden psykologia
14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä
14.451 Uni
14.459 Hypnoosi
14.6 Kehityspsykologia
14.61 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
14.62 Aikuisiän ja vanhuuden psykologia
14.8 Ihmissuhteiden psykologia
15 RAJATIETO
15.1 Parapsykologia
15.7 Ufot
15.9 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
15.91 Astrologia
15.92 Unikirjat
15.93 Ennustaminen
16 TIETOTEORIA. TIEDEOPPI
16.1 Tietoteoria
16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia
16.8 Tiedepolitiikka
17 ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA
17.1 Etiikka. Moraalifilosofia
17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito
17.5 Yleinen estetiikka
2 USKONTO
20 YLEINEN USKONTOTIEDE
20.2 Kristinusko. Teologia
21 USKONNONFILOSOFIA
21.5 Teosofia
21.51 Antroposofia
22 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
22.1 Vanha testamentti
22.11 Vanhan testamentin historialliset kirjat
22.12 Vanhan testamentin runolliset kirjat
22.13 Vanhan testamentin profeetalliset kirjat
22.2 Uusi testamentti
22.21 Evankeliumit
22.22 Apostolien teot. Apostolien kirjeet
22.3 Raamatun henkilöt
23 DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA
23.1 Jumala-käsite. Jumalan toiminta
23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä
23.3 Pelastusoppi
23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen
23.6 Eskatologia
23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset
23.8 Kristillinen etiikka
24 KRISTILLINEN HARTAUSKIRJALLISUUS
24.1 Hartaus
24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus
24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset
24.2 Saarnat. Postillat
24.21 Saarnaoppi. Homiletiikka
24.3 Virret. Hengelliset laulut
24.31 Virsioppi. Hymnologia
25 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
25.2 Sakraaliteologia
25.25 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset
25.26 Kirkolliset esineet ja symbolit
25.3 Kristillinen opetus ja kasvatus
25.4 Sielunhoito
25.5 Diakonia. Sisälähetys. Evankelioiminen
26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ
26.1 Aasia
26.2 Afrikka
26.3 Amerikka
26.5 Australia. Oseania
28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
28.1 Roomalaiskatolinen kirkko
28.2 Ortodoksinen kirkko
28.4 Itämaiset kirkot
28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt
28.71 Suomen evankelis-luterilainen kirkko
28.7109 Suomen kirkkohistoria
28.714 Suomen herätysliikkeet
28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt
29 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
29.2 Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat
29.3 Antiikin uskonnot ja mytologiat
29.4 Muinaisgermaaniset, muinaisbalttilaiset, muinais- pohjoismaiset, muinaisslaavilaiset ja muinaiskelttiläiset uskonnot ja mytologiat
29.5 Itämaiset uskonnot ja mytologiat
29.51 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
29.52 Intian uskonnot ja mytologiat
29.53 Buddhalaisuus ja sen mytologia
29.6 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
29.7 Islam ja sen mytologia
29.9 Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
3 YHTEISKUNTA
30 YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
30.1 Sosiologia
30.11 Sosiaaliset järjestelmät
30.111 Yhteiskunnallinen futurologia
30.112 Organisaatiososiologia
30.114 Alueellinen sosiologia
30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
30.13 Sosiaalipsykologia
30.15 Perhesosiologia
30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka
30.8 Käytös- ja tapatieto
30.81 Juhlien järjestäminen
31 TILASTOTIEDE
31.3 Yleiset tilastot
31.32 Suomen yleiset tilastot
31.5 Väestötiede. Väestöpolitiikka
31.508 Väestötilastot
32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat
32.1 Poliittiset järjestelmät
32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka
32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka
32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö
32.1826 Suomen valtiopäiväasiakirjat
32.1828 Suomen puolueet
32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset
32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa

Luokat: 1 - 200 / 2352

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [>] [>|]

81.2 Kansansadut. Kansantarinat

Tähän kielestä riippumatta kansanperinteeseen kuuluvat sadut, tarinat ja kertomukset
Legendat. Uskomustarinat
Synty-, varoitus- ja opetustarinat

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Kansansadut 81.2
Kansantarinat 81.2
Kansanuskomukset 81.2
Kaupunkilegendat 81.2
Kertomukset, kansanrunous 81.2
Kääpiöt, kansansadut 81.2
Legendat, kansanrunous 81.2
Nykytarinat 81.2
Opetustarinat, kansanrunous 81.2
Pyhimystarut, kansanrunous 81.2
Saagat 81.2
Sadut, kansansadut 81.2
Syntytarinat, kansanrunous 81.2
Tarinat, kansantarinat 81.2
Tuhat ja yksi yötä 81.2
Urbaanilegendat 81.2
Uskomustarinat, kansanrunous 81.2
Varoitustarinat, kansanrunous 81.2
Albanian kieli, kansanrunous 81+
Albaniankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Arabian kieli, kansanrunous 81+
Arabiankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Bosnian kieli, kansanrunous 81+
Bosniankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Bulgarian kieli, kansanrunous 81+
Bulgariankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Englannin kieli, kansanrunous 81+
Englanninkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Espanjan kieli, kansanrunous 81+
Espanjankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Fäärin kieli, kansanrunous 81+
Fäärinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Heprean kieli, kansanrunous 81+
Hepreankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Hollannin kieli, kansanrunous 81+
Hollanninkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Islannin kieli, kansanrunous 81+
Islanninkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Italian kieli, kansanrunous 81+
Italiankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Japanin kieli, kansanrunous 81+
Japaninkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Kiinan kieli, kansanrunous 81+
Kiinankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Korean kieli, kansanrunous 81+
Koreankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Kreikan kieli, muinaiskreikka, kansanrunous 81+
Kreikan kieli, nykykreikka, kansanrunous 81+
Kreikankielinen kaunokirjallisuus, muinaiskreikka, kansanrunous 81+
Kreikankielinen kaunokirjallisuus, nykykreikka, kansanrunous 81+
Kroaatin kieli, kansanrunous 81+
Kroaatinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Kurdin kieli, kansanrunous 81+
Kurdinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Latinan kieli, kansanrunous 81+
Latinankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Latvian kieli, kansanrunous 81+
Latviankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Liettuan kieli, kansanrunous 81+
Liettuankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Makedonian kieli, kansanrunous 81+
Makedoniankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Norjan kieli, kansanrunous 81+
Norjankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Persian kieli, kansanrunous 81+
Persiankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Portugalin kieli, kansanrunous 81+
Portugalinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Puolan kieli, kansanrunous 81+
Puolankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Ranskan kieli, kansanrunous 81+
Ranskankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Romanian kieli, kansanrunous 81+
Romaniankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Ruotsin kieli, kansanrunous 81+
Ruotsinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Saamen kieli, kansanrunous 81+
Saamenkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Saksan kieli, kansanrunous 81+
Saksankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Serbian kieli, kansanrunous 81+
Serbiankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Slovakin kieli, kansanrunous 81+
Slovakinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Sloveenin kieli, kansanrunous 81+
Sloveeninkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Somalin kieli, kansanrunous 81+
Somalinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Suomen kieli, kansanrunous 81+
Suomenkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Tanskan kieli, kansanrunous 81+
Tanskankielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Thain kieli, kansanrunous 81+
Thainkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Tšekin kieli, kansanrunous 81+
Tšekinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Turkin kieli, kansanrunous 81+
Turkinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+
Unkarin kieli, kansanrunous 81+
Unkarinkielinen kaunokirjallisuus, kansanrunous 81+

Viittaukset: 1 - 100 / 141

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]