Luokkahaku 80+

80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
80.2 Suomenkieliset
80.23 Vironkieliset
80.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut
80.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut
80.251 Unkarinkieliset
80.252 Saamenkieliset
80.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut
80.31 Ruotsinkieliset
80.32 Norjankieliset
80.33 Tanskankieliset
80.34 Islanninkieliset
80.35 Fäärinkieliset
80.4 Saksankieliset
80.43 Friisinkieliset
80.48 Hollanninkieliset
80.5 Englanninkieliset
80.6 Romaanisilla kielillä julkaistut
80.61 Ranskankieliset
80.62 Italiankieliset
80.63 Espanjankieliset
80.64 Portugalinkieliset
80.65 Romaniankieliset
80.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut
80.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut
80.71 Venäjänkieliset
80.72 Ukrainan- ja valkovenäjänkieliset
80.73 Puolankieliset
80.74 Tsekinkieliset
80.75 Slovakinkieliset
80.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut
80.761 Bulgariankieliset
80.762 Makedoniankieliset
80.763 Sloveeninkieliset
80.764 Serbiankieliset
80.765 Kroaatinkieliset
80.766 Bosniankieliset
80.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut
80.781 Latviankieliset
80.782 Liettuankieliset
80.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut
80.81 Kreikankieliset
80.812 Nykykreikankieliset
80.82 Latinankieliset
80.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut
80.831 Persiankieliset
80.832 Kurdinkieliset
80.84 Albaniankieliset
80.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut
80.9 Muilla kielillä julkaistut
80.91 Turkinkieliset
80.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut
80.922 Hepreankieliset
80.923 Arabiankieliset
80.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut. Somalinkieliset
80.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut
80.943 Kiinankieliset
80.946 Thainkieliset
80.948 Vietnaminkieliset
80.95 Japanin- ja koreankieliset
80.951 Japaninkieliset
80.955 Koreankieliset
80.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut
80.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut
80.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut
80.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut

80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET

Tähän ja alaluokkiin kaunokirjalliset sekasisältöiset kokoelmat, valikoimat, antologiat, lukemistot, lukukirjat, ohjelmistot ja aapiset
Tähän ja alaluokkiin myös teokset, joissa on sekä kaunokirjallisuutta että kirjallisuudentutkimusta tai kielitiedettä
Teokset luokitetaan julkaisun kielen, ei julkaisumaan tai alkuteoksen kielen mukaan
Jos kaksikielisen teoksen toinen kieli on käännöskieli, luokitetaan teos käännöskielen mukaan
Jos kaksi- tai useampikielisen teoksen tekstit eivät ole toistensa käännöksiä, luokitetaan teos julkaisun pääkielen mukaan
Jos teoksella ei ole pääkieltä, se luokitetaan julkaisun ensimmäisen kielen mukaan
Jos teos painottuu johonkin kaunokirjallisuuden lajiin, annetaan etusija luokille 81-85+
Muotoluokkia 01, 02, 03+, 06+, 07, 08+ ja 09 ei käytetä luokkien 80-85+ yhteydessä
Muotoluokkaa 04 ei käytetä luokkien 80-80.991 yhteydessä

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa