64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS

Tähän yleisteokset, jotka koskevat sekä puunjalostus-, tekstiili-, nahka- että hienomekaanista teollisuutta
Tähän ja alaluokkiin puunjalostus-, tekstiili-, nahka- ja hienomekaanisen teollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi ja kauppa
Jos teos painottuu johonkin tiettyyn teollisuudenalaan, annetaan etusija ko. alan luokalle

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa