62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA

Tähän metalliteollisuuden, metallituoteteollisuuden ja konepajateollisuuden yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin myös metalliteollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi ja kauppa
Tähän myös aseteollisuus
Tähän myös teokset, jotka koskevat sekä yleistä konetekniikkaa että liikennevälineitä tai sähkötekniikkaa
Jos teos painottuu johonkin tiettyyn tekniikan tai teollisuuden alaan, annetaan etusija ko. alan luokalle