60 SOVELLETUT TIETEET

Tähän sovellettujen tieteiden, tekniikan ja teollisuuden yleisteokset sekä teokset, jotka koskevat useampaa sovelletun tieteen, tekniikan tai teollisuuden alaa
Teknologia ja teknologiapolitiikka yleensä
Nanoteknologia yleensä. Pehmeä teknologia yleensä.
Tekninen fysiikka yleensä. Prosessitekniikka yleensä
Teollisuuden raaka-aineet yleensä. Teolliset prosessit yleensä
Monialaiset teollisuus- ja liikeyritykset yleensä
Tähän myös työkaluja koskevat yleisteokset
Jos sovellettuja tieteitä, tekniikkaa tai teollisuutta koskeva teos painottuu johonkin tiettyyn alaan, annetaan etusija alan mukaiselle luokalle
Sovellettujen tieteiden, tekniikan ja teollisuuden yleinen historia 60.09