56 BIOLOGIA

Tähän biologian, luonnonhistorian ja elävän luonnon tutkimuksen yleisteokset. Yleisbiologia
Tähän myös useita biotieteitä koskevat yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin sellaiset biologian eri alojen teokset, jotka koskevat sekä eläimiä että kasveja
Tähän ja alaluokkiin esim. anatomian, fysiologian, taksonomian, aerobiologian, maaperäbiologian ja vesibiologian teokset, jotka koskevat sekä eläimiä että kasveja
Eliökunnan järjestelmä yleensä
Tähän myös yleisteokset planktonista
Yleiset biologian oppikirjat 56.07