37 SOSIAALIPOLITIIKKA

Tähän sosiaalipolitiikkaa, sosiaalista ajattelua ja eri maiden sosiaalipoliittisia järjestelmiä koskevat yleisteokset
Hyvinvointiala yleensä. Sosiaaliala yleensä
Tähän myös yhteiskuntapolitiikan yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin valtiollinen, kunnallinen ja yksityinen sosiaalipolitiikka ja sosiaalipoliittinen toiminta sekä sosiaalitoimen hallinto, organisaatio ja rahoitus
Jos teoksessa on sekä sosiaalipolitiikkaa että sosiologiaa, annetaan etusija luokalle 37+
Jos teoksessa on sekä sosiaali- että terveys- politiikkaa, annetaan etusija luokalle 37+
Sosiaalipolitiikan, sosiaalisen ajattelun ja eri maiden sosiaalipoliittisten järjestelmien historian yleisteokset 37.09